Access Guide to Shinshu Area

Timetable, fare and information

Kamikochi / Mt. Norikura / Norikura Heights / Shirahone Spa / Hirayu / Takayama

Matsumoto - Shin-Shinmashima - Kamikochi

halt in winter

Sawando - Kamikochi (service for tourists with private cars)

halt in winter

Matsumoto - Shin-Shimashima - Norikura Heights - Shirahone Spa

halt in winter

Norikura Heights - Mt. Norikura Peak (service for touristss with private cars)

halt in winter

Hirayu Spa - Mt. Norikura Peak (service for tourists with private cars)

halt in winter

Kamikochi - Shirahone Spa - Norikura Heights

halt in winter

Norikura Heights Excursion Bus specified terms in summer

Matsumoto - Takayama

All the year round

Matsumoto - Shinhodaka Spa

All the year round

Matsumoto City area (Matsumotojo Castle / Matsumoto City Museum / Kaichi School etc.)

Excursion Bus "Town Sneaker" (190yen flat fare bus) Nothern Course

All the year round
Excursion Bus "Town Sneaker" (190yen flat fare bus) Eastern Course All the year round
Excursion Bus "Town Sneaker" Southern Course All the year round
Hakuba area (Happo / Tsugaike Heights / Hakuba Norikura / Otari Spa etc.) & Tateyama Kurobe Alpen Route

Hakuba Sta. - Happo - Ski Jumping Stadium

All the year round

Hakuba Sta. - Happo - Sarukura

halt in winter

Shinano-Omachi Sta. - Omachi Spa - Ogisawa (junction for Alpen Route)

All the year round

Nagano - Hakuba

All the year round

Nagano - Omachi

All the year round
Suwa / Chino / Tateshina / Shirakabako Area
Chino Sta. - Shirakabako - Kurumayama - Kirigamine - Kamisuwa All the year round
Chino Sta. - Meiji Onsen Spa - Shibunoyu Spa All the year round
Chino Sta. - Hara Vil. - Minotoguchi All the year round
Merchen Road Bus (Chino Sta. - Yokoya - Mugikusa Pass) All the year round
Tateshina Round Bus (Chino Sta. - Tateshina - Pilatus Ropeway - Shirakabako - Kurumayama) halt in winter
Shirakabako / Kamisuwa Sta. - Kirigamine - Utsukushigahara Kogen Art Museum halt in winter
Fujimi Sta. - Nyukasayama halt in winter
Fujimi Sta. - Fujimi Panorama Resort specific day in winter
(no service in Summer)
Nagano City area (Togakushi Heights / Iizuna Heights / Kinasa / Koshoku)
Nagano - Iizuna Heights - Togakushi Heights
Nagano - Kinasa - Okususobana
Yashiro Sta. - Anzunosato
Myoko Area (Myoko Heights / Akakura Spa / Suginosawa )
Myoko Kogen Sta. - Akakura Onsen Spa
Myoko Kogen Sta.- Ikenotaira - Suginosawa