เที่ยว

อุสุกุชีกาฮารา โคเก็ง

  • อุสุกุชีกาฮารา โคเก็ง
  • อุสุกุชีกาฮารา โคเก็ง
  • อุสุกุชีกาฮารา โคเก็ง
  • อุสุกุชีกาฮารา โคเก็ง
  • อุสุกุชีกาฮารา โคเก็ง
  • อุสุกุชีกาฮารา โคเก็ง

อุสุกุชีกาฮารา โคเก็ง เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่ สามารถชมได้ 360 องศา ในรูปแบบพาโนราม่าไกลสุดลูกหูลูกตา
แต่ละฤดูกาลความสวยงามทางธรรมชาติของเหล่าต้นไม้ใบหญ้าก็จะแตกต่างกันไป ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดินเล่นสัมผัสกับธรรมชาติบนทุ่งหญ้าเหล่านั้นได้

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าที่แล้ว

PAGETOP