เที่ยว

ออนเซ็นอุสุกุชีฮารา

  • ออนเซ็นอุสุกุชีฮารา
  • ออนเซ็นอุสุกุชีฮารา
  • ออนเซ็นอุสุกุชีฮารา
  • ออนเซ็นอุสุกุชีฮารา

ออนเซ็นแห่งนี้สืบประวัติศาสตร์ยาวนานมานับตั้งแต่สมัยนาราตอนต้น
เป็นหมู่บ้านออนเซ็นที่เงียบสงบอยู่เป็นที่ถูกใจของผู้คนจำนวนมากมาโดยตลอด

INFORMATION

ที่อยู่
Satoyamabe, Matsumoto-city, Nagano

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าที่แล้ว

PAGETOP