คามิโคจิ

ชมธรรมชาติอันงดงามยิ่งใหญ่ที่คามิโคจิ ( ตำนาน: ‘สถานที่ซึ่งมีเทพเจ้าสถิตอยู่’)

คามิโคจิคือรีสอร์ตบนภูเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น พื้นที่แถบนี้มีจุดให้ชมวิวมากมาย เช่น สะพานคัปปะ, บึงไทโช และบึงเมียวจิน คามิโคจิมีทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่นที่สูง กว่า 3,000 เมตรให้ได้ชื่นชมด้วย จึงถือเป็นสถานที่อันมีมนต์ขลังและเงียบสงบน่าเยี่ยมชมอย่างแท้จริง

ที่อยู่
Kamikochi, Azumi, Matsumoto City, Nagano Prefecture
การเดินทาง
ใช้เวลาเดินทางด้วยรถโดยสารและรถไฟจากสถานีมัตสึโมโต้ 2 ชั่วโมง
ใช้เวลาเดินทางจากสถานีนากาโนะ 2.5 ชั่วโมง
มีรถโดยสารตรงจาก ชินจูกุ, โตเกียว, ชิบูย่า, โอมิย่า, คาวาโกเอะ, เกียวโต และโอซาก้า