ถนนชมใบไม้เปลี่ยนสี (Norikura Echo Line)

เดินทางผ่านสีสันหลากหลายของใบไม้เปลี่ยนสีสู่ยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)

ภูเขาโนริคุระมีชื่อเสียงในเรื่องที่เป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงาม โดยเฉพาะตลอดข้างทางถนน “Norikura Echo Line” ซึ่งจะนำนักท่องเที่ยวและนักปีนเขาเดินทางไปสู่ยอดเขาโนริคุระ หากมีเวลาแนะนำให้แวะชมใบไม้เปลี่ยนสีที่น้ำตกทั้ง 3 แห่งด้วย (บันโดะโกโระ, เซ็นโกโระ และซัมบงดากิ)

ที่อยู่

Azumi, Matsumoto, Nagano Prefecture, 390-1520 (Prefectural Route 84)

การเดินทาง

นั่งรถบัส 50 นาที จากศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโนริคุระโคเก็ง