รถบัสธรรมดา ฮาคุบะ

สึกาอิเคะ

ฮาคุบะ

ขาไป

ไปฮาคุบะ 1 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2021
ตารางเวลา
วันเดินรถ
Hakuba Station
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba Happo Bus Terminal
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Tsugaike Kogen
Hakuba Cortina
ทุกวัน
ทุกวัน
6:30
8:05
11:10
11:50
12:45
13:27
13:30
16:00
17:05
6:31
8:06
11:11
11:51
12:46
13:28
13:31
16:01
17:06
6:35
8:10
11:15
11:55
12:50
13:32
13:35
16:05
17:10
6:47
8:22
11:26
12:07
13:01
13:44
13:46
16:17
17:21
6:59
8:34
11:37
12:19
13:12
13:56
13:57
16:29
17:32
8:37
11:52
12:32
14:09
17:47

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

(△) = ให้บริการเฉพาะทุกวันระหว่างวันที่ 3 ก.ค. – 22 ส.ค. และวันส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่าง 28 ส.ค. – 11 ต.ค.

(◎) = ให้บริการเฉพาะทุกวันระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 5 พ.ค. และวันส.-อา.ระหว่าง 12-27 มิ.ย. และทุกวันระหว่าง 3 ก.ค. – 22 ส.ค. และวันส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่าง 28 ส.ค. – 11 ต.ค.

(■) = ให้บริการเฉพาะวันธรรมดาระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 1 ก.ค. และ 23 ส.ค. – 8 ต.ค. และทุกวันระหว่าง 12 ต.ค. – 30 พ.ย.

 

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินรถ เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถดูอัพเดตล่าสุดได้ที่นี่

ขากลับ

ไปสึกาอิเคะ 1 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2021
ตารางเวลา
วันเดินรถ
Hakuba Station
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba Happo Bus Terminal
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Tsugaike Kogen
Hakuba Cortina
ทุกวัน
ทุกวัน
6:30
8:05
11:10
11:50
12:45
13:27
13:30
16:00
17:05
6:31
8:06
11:11
11:51
12:46
13:28
13:31
16:01
17:06
6:35
8:10
11:15
11:55
12:50
13:32
13:35
16:05
17:10
6:47
8:22
11:26
12:07
13:01
13:44
13:46
16:17
17:21
6:59
8:34
11:37
12:19
13:12
13:56
13:57
16:29
17:32
8:37
11:52
12:32
14:09
17:47

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

(△) = ให้บริการเฉพาะทุกวันระหว่างวันที่ 3 ก.ค. – 22 ส.ค. และวันส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่าง 28 ส.ค. – 11 ต.ค.

(◎) = ให้บริการเฉพาะทุกวันระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 5 พ.ค. และวันส.-อา.ระหว่าง 12-27 มิ.ย. และทุกวันระหว่าง 3 ก.ค. – 22 ส.ค. และวันส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่าง 28 ส.ค. – 11 ต.ค.

(■) = ให้บริการเฉพาะวันธรรมดาระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 1 ก.ค. และ 23 ส.ค. – 8 ต.ค. และทุกวันระหว่าง 12 ต.ค. – 30 พ.ย.

 

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินรถ เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถดูอัพเดตล่าสุดได้ที่นี่