เส้นทางต่อรถบัส คามิโคจิ

โอซาก้า / เกียวโต

มัตสึโมโต้

คามิโคจิ

ขาไป

ไปมัตสึโมโต้
[ โอซาก้า / เกียวโต → มัตสึโมโต้ ]
ตารางเวลารถบัส
แผนที่
Osaka (Hankyu Sanbangai) (dep.)
Shin Osaka (dep.)
Kyoto Sta Hachijo Exit (G3) (dep.)
Kyoto Fukakusa (dep.)
Matsumoto Bus Terminal (arr.)
8:00
16:00
21:40
8:09
16:09
21:49
23:05
8:53
16:53
23:22
13:50
21:46
6:20
ไปคามิโคจิ
[ มัตสึโมโต้ → คามิโคจิ ]
17 เมษายน – 15 พฤศจิกายน 2019
ตารางเวลารถบัส
แผนที่

【Bus】Hotel Shoho
【Bus】Utsukushigahara Onsen
【Bus】Asama Onsen
【Bus】Matsumoto Bus Terminal (dep.)
【Train】AK-01 Matsumoto Sta. (dep.)
【Train】AK-14 Shin-shimashima Sta. (arr.)
Transfer
【Bus】K-01 Shin-shimashima Sta. (dep.)
【Bus】K-17 Oyako-daki
【Bus】K-20 Sawando Bus Terminal
【Bus】K-26 Nakanoyu
【Bus】K-28 Taisho Pond
【Bus】K-29 Teikoku Hotel
【Bus】K-30 Kamikochi Bus Terminal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9:45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9:46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9:55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6:31
7:15
8:00
8:41
9:23
10:10
10:45
11:30
12:09
12:50
13:29
14:07
14:46
15:26
16:05
16:44
7:01
7:49
8:30
9:12
9:54
10:40
11:15
12:00
12:39
13:20
13:59
14:38
15:17
15:57
16:36
17:15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6:00
7:15
8:00
8:40
9:30
10:10
└→
10:55
11:30
12:10
12:50
13:30
14:15
14:45
15:25
16:10
16:45
17:25
6:31
7:46
8:31
9:11
10:01
10:41
11:26
12:01
12:41
13:21
14:01
14:46
15:16
15:56
16:41
17:16
17:56
6:39
7:54
8:39
9:19
10:09
10:49
11:34
12:09
12:49
13:29
14:09
14:54
15:24
16:04
16:49
17:24
18:04
6:51
8:06
8:51
9:31
10:21
11:01
11:46
12:21
13:01
13:41
14:21
15:06
15:36
16:16
17:01
17:36
18:16
6:57
8:12
8:57
9:37
10:27
11:07
11:52
12:27
13:07
13:47
14:27
15:12
15:42
16:22
17:07
17:42
18:22
7:02
8:17
9:02
9:42
10:32
11:12
11:57
12:32
13:12
13:52
14:32
15:17
15:47
16:27
17:12
17:47
18:27
7:05
8:20
9:05
9:45
10:35
11:15
12:00
12:35
13:15
13:55
14:35
15:20
15:50
16:30
17:15
17:50
18:30

(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 13 ส.ค. – 25 ส.ค.

(◆) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 27 เม.ย. -4 พ.ย.

ขากลับ

ไปมัตสึโมโต้
[ คามิโคจิ → มัตสึโมโต้ ]
17 เมษายน – 15 พฤศจิกายน 2019
ตารางเวลารถบัส
แผนที่

【Bus】K-30 Kamikochi Bus Terminal
【Bus】K-26 Nakanoyu
【Bus】K-20 Sawando Bus Terminal
【Bus】K-17 Oyako-daki
【Bus】K-01 Shin-shimashima Sta. (arr.)
Transfer
【Train】AK-14 Shin-shimashima Sta. (dep.)
【Train】AK-01 Matsumoto Sta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7:50
8:40
9:30
10:05
10:40
11:30
12:00
12:40
13:20
14:05
14:40
15:15
16:00
16:40
17:25
18:00
18:45
8:03
8:53
9:43
10:18
10:53
11:43
12:13
12:53
13:33
14:18
14:53
15:28
16:13
16:53
17:38
18:13
18:58
8:15
9:05
9:55
10:30
11:05
11:55
12:25
13:05
13:45
14:30
15:05
15:40
16:25
17:05
17:50
18:25
19:10
8:23
9:13
10:03
10:38
11:13
12:03
12:33
13:13
13:53
14:38
15:13
15:48
16:33
17:13
17:58
18:33
19:18
8:55
9:45
10:35
11:10
11:45
12:35
13:05
13:45
14:25
15:10
15:45
16:20
17:05
17:45
18:30
19:05
19:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9:22
10:08
10:53
11:28
12:07
12:48
13:27
14:06
14:45
15:25
16:04
16:43
17:22
18:00
18:39
19:25
20:10
9:52
10:37
11:22
11:57
12:36
13:17
13:56
14:36
15:15
15:55
16:34
17:13
17:52
18:30
19:09
19:54
20:39

(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 13 ก.ค. – 25 ส.ค.

(◆) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 27 เม.ย. – 4 พ.ย.

ไปโอซาก้า / เกียวโต
[ มัตสึโมโต้ → โอซาก้า / เกียวโต ]
ตารางเวลารถบัส
แผนที่
Matsumoto Bus Terminal (dep.)
Kyoto Fukakusa (arr.)
Kyoto Sta Hachijo Exit (G3) (arr.)
Shin Osaka (arr.)
Osaka (Hankyu Sanbangai) (arr.)
7:10
15:00
22:30
12:07
19:53
5:39
5:50
12:50
20:36
6:59
12:59
20:45
7:08