รถบัสธรรมดา มัตสึโมโต้

คามิโคจิ

มัตสึโมโต้

Outward

To มัตสึโมโต้
[ คามิโคจิ → มัตสึโมโต้ ]
17 เมษายน – 15 พฤศจิกายน 2020
Timetable
MAP
ตารางเดินรถ
【Bus】K-30 Kamikochi Bus Terminal
【Bus】K-26 Nakanoyu
【Bus】K-20 Sawando Bus Terminal
【Bus】K-17 Oyako-daki
【Bus】K-01 Shin-shimashima Sta. (arr.)
ต่อรถ
【Train】AK-14 Shin-shimashima Sta. (dep.)
【Train】AK-01 Matsumoto Sta
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:50
8:40
9:30
10:05
10:40
11:30
12:00
12:40
13:20
14:05
14:40
15:15
16:00
16:40
17:25
18:00
8:03
8:53
9:43
10:18
10:53
11:43
12:13
12:53
13:33
14:18
14:53
15:28
16:13
16:53
17:38
18:13
8:15
9:05
9:55
10:30
11:05
11:55
12:25
13:05
13:45
14:30
15:05
15:40
16:25
17:05
17:50
18:25
8:23
9:13
10:03
10:38
11:13
12:03
12:33
13:13
13:53
14:38
15:13
15:48
16:33
17:13
17:58
18:33
8:55
9:45
10:35
11:10
11:45
12:35
13:05
13:45
14:25
15:10
15:45
16:20
17:05
17:45
18:30
19:05
9:22
10:08
10:53
11:28
12:07
12:48
13:27
14:06
14:45
15:25
16:04
16:43
17:22
18:00
18:39
19:25
9:52
10:37
11:22
11:57
12:36
13:17
13:56
14:36
15:15
15:55
16:34
17:13
17:52
18:30
19:09
19:54

(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 23 ก.ค. – 23 ส.ค.
(◆) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 25 เม.ย. – 3 พ.ย.

Homeward

To คามิโคจิ
[ มัตสึโมโต้ → คามิโคจิ ]
17 เมษายน – 15 พฤศจิกายน 2020
Timetable
MAP
ตารางเดินรถ
【Bus】Matsumoto Bus Terminal (dep.)
【Train】AK-01 Matsumoto Sta. (dep.)
【Train】AK-14 Shin-shimashima Sta. (arr.)
ต่อรถ
【Bus】K-01 Shin-shimashima Sta. (dep.)
【Bus】K-17 Oyako-daki
【Bus】K-20 Sawando Bus Terminal
【Bus】K-26 Nakanoyu
【Bus】K-28 Taisho Pond
【Bus】K-29 Teikoku Hotel
【Bus】K-30 Kamikochi Bus Terminal
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
5:30 (รถบัสตรง)
4:45
||
6:31
7:15
8:00
8:41
9:23
10:10
10:45
11:30
12:09
12:50
13:29
14:07
14:46
15:26
16:05
5:09
||
7:01
7:49
8:30
9:12
9:54
10:40
11:15
12:00
12:39
13:20
13:59
14:38
15:17
15:57
16:36
||
5:20
6:00
7:15
8:00
8:40
9:30
10:10
10:55
11:30
12:10
12:50
13:30
14:15
14:45
15:25
16:10
16:45
5:51
6:31
7:46
8:31
9:11
10:01
10:41
11:26
12:01
12:41
13:21
14:01
14:46
15:16
15:56
16:41
17:16
5:59
6:39
7:54
8:39
9:19
10:09
10:49
11:34
12:09
12:49
13:29
14:09
14:54
15:24
16:04
16:49
17:24
6:11
6:51
8:06
8:51
9:31
10:21
11:01
11:46
12:21
13:01
13:41
14:21
15:06
15:36
16:16
17:01
17:36
6:17
6:57
8:12
8:57
9:37
10:27
11:07
11:52
12:27
13:07
13:47
14:27
15:12
15:42
16:22
17:07
17:42
6:22
7:02
8:17
9:02
9:42
10:32
11:12
11:57
12:32
13:12
13:52
14:32
15:17
15:47
16:27
17:12
17:47
6:25
7:05
8:20
9:05
9:45
10:35
11:15
12:00
12:35
13:15
13:55
14:35
15:20
15:50
16:30
17:15
17:50

(★) = ให้บริการเฉพาะวันที่กำหนด โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 23 ก.ค. – 23 ส.ค.
(◆) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 25 เม.ย. – 3  พ.ย.