รถบัสธรรมดา มัตสึโมโต้

ที่ราบสูงโนริคุระ

มัตสึโมโต้

ตารางเวลารถบัส
[ ฤดูหนาว ]
16 พฤศจิกายน 2019 – 16 เมษายน 2020

ขาไป

ไปมัตสึโมโต้
[ ที่ราบสูงโนริคุระ → มัตสึโมโต้ ]
ตารางเวลารถบัส

【Bus】R-25 Shirahone Onsen (dep.)
【Bus】R-26 Awanoyu (dep.)
【Bus】N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (arr.)
【Bus】N-33 Kyukamura (dep.)
【Bus】N-31 Ski Resort (dep.)
【Bus】N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (dep.)
【Bus】N-17 Oyakodaki (dep.)
【Bus】K-01 Shin-Shimashima Sta. (arr.)
Transfer from bus to train
【Train】AK-14 Shin-Shimashima Sta. (dep.)
【Train】AK-01 Matsumoto Sta. (arr.)
【Bus】AK-01 Matsumoto Bus Terminal (arr.)
Direct Bus
10:05
15:45
10:10
15:50
10:29
||
||
16:09
||
■12:00
■14:00
||
7:24
10:40
12:05
14:05
16:20
18:22
7:25
10:41
12:16
14:16
16:21
18:23
7:56
10:56
12:31
14:31
16:36
18:38
8:28
11:28
13:03
15:03
17:08
19:10
8:40
||
12:07
13:27
15:25
17:22
19:25
9:10
||
12:36
13:56
15:55
17:52
19:54
12:03

(■) = รถบัสจะออกเดินทางจากป้าย N-33 Kyukamura เฉพาะระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. – 16 เม.ย.

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
[ มัตสึโมโต้ → ที่ราบสูงโนริคุระ ]
ตารางเวลารถบัส

【Bus】Matsumoto Bus Terminal (dep.)
【Train】AK-01 Matsumoto Sta. (dep.)
【Train】AK-14 Shin-Shimashima Sta. (arr.)
Transfer from train to bus
【Bus】K-01 Shin-Shimashima Sta. (dep.)
【Bus】K-17 Oyako-daki (dep.)
【Bus】N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (arr.)
【Bus】N-31 Ski Resort (arr.)
【Bus】N-33 Kyukamura (arr.)
【Bus】N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (dep.)
【Bus】R-26 Awanoyu (arr.)
【Bus】R-25 Shirahone Onsen (arr.)
Direct Bus
13:30
7:15
10:10
12:09
13:29
||
14:46
16:44
7:49
10:40
12:39
13:59
||
15:17
17:15
8:05
10:55
12:50
└→
14:10
15:30
17:25
8:36
11:26
13:21
14:41
16:01
17:56
8:52
11:42
13:37
14:57
16:17
18:12
8:53
11:43
13:38
14:58
16:18
18:13
||
■11:48
■13:43
||
■16:23
9:04
15:09
9:23
15:28
9:28
15:33

(■) = รถบัสจะไปถึงป้าย N-33 Kyukamura เฉพาะระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. – 16 เม.ย.

ตารางเวลารถบัส
[ ฤดูร้อน ]
17 เมษายน – 15 พฤศจิกายน 2020

ขาไป

ไปมัตสึโมโต้
[ ที่ราบสูงโนริคุระ → มัตสึโมโต้ ]
ตารางเวลารถบัส
ตารางเดินรถ
【Bus】R-25 Shirahone Onsen
【Bus】N-33 Kyukamura
【Bus】N-31 Ski Resort
【Bus】N-29 Norikura Kogen Tourist Information Center
【Bus】K-20 Sawando Bus Terminal
【Bus】K-17 Oyako-daki
【Bus】K-01 Shin-Shimashima Sta. (arr)
ต่อรถ
【Train】AK-14 Shin-Shimashima Sta. (dep)
【Train】AK-01 Matsumoto Sta
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
16:24
9:22
10:12
12:07
13:27
14:07
16:07
||
7:24
9:27
10:17
12:12
13:32
14:12
16:12
16:49
18:22
7:25
9:28
10:18
12:13
13:33
14:13
16:13
17:00
18:23
7:48
9:51
||
||
||
||
||
||
||
7:56
9:59
10:33
12:28
13:48
14:28
16:28
17:15
18:38
8:28
10:31
11:05
13:00
14:20
15:00
17:00
17:47
19:10
8:40
10:53
11:28
13:27
14:45
15:25
17:22
18:00
19:25
9:10
11:22
11:57
13:56
15:15
15:55
17:52
18:30
19:54

(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 23 ก.ค. – 23 ส.ค.

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
[ มัตสึโมโต้ → ที่ราบสูงโนริคุระ ]
ตารางเวลารถบัส
ตารางเดินรถ
【Bus】Matsumoto Bus Terminal
【Train】AK-01 Matsumoto Sta.
【Train】AK-14 Shin-Shimashima Sta. (arr)
ต่อรถ
【Bus】K-01 Shin-Shimashima Sta. (dep)
【Bus】K-17 Oyako-daki
【Bus】K-20 Sawando Bus Terminal
【Bus】N-29 Norikura Kogen Tourist Information Center
【Bus】N-31 Ski Resort
【Bus】N-33 Kyukamura
【Bus】R-25 Shirahone Onsen
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
※5:30
||
7:15
8:19
10:10
11:30
12:09
13:29
14:46
16:44
※6:00
7:49
8:52
10:40
12:00
12:39
13:59
15:17
17:15
5:18
6:05
8:05
9:00
10:55
12:05
12:50
14:10
15:30
17:25
5:49
6:36
8:36
9:31
11:26
12:36
13:21
14:41
16:01
17:56
||
||
||
||
||
||
||
14:49
||
||
6:10
6:52
8:24
8:52
9:47
11:42
12:52
13:37
15:13
16:17
18:12
6:11
6:53
8:25
8:53
9:48
11:43
12:53
13:38
15:14
16:18
18:13
6:16
8:40
8:58
9:53
11:48
12:58
13:43
15:19
16:23
9:10
16:53

(※) = รถบัสที่ออกจากท่ารถบัสมัตสึโมโต้เวลา 5:30 น. เป็นรถบัสที่ไปคามิโคจิ โปรดต่อรถที่สถานีชินชิมะชิมะ เพื่อเดินทางต่อไปโนริคุระ
(▲) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย.
(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 23 ก.ค. – 23 ส.ค.