รถบัสด่วน นากาโนะ

คามิโคจิ

นากาโนะ

Outward

To นากาโนะ
[ คามิโคจิ → นากาโนะ ]
27 เมษายน - 31 ตุลาคม 2019 (เฉพาะวันที่กำหนด)
Timetable
MAP
Kamikochi Bus Terminal (dep.)
Nagano Sta. East Exit (arr.)
Hotel Metropolitan (arr.)
15:30
18:10
18:20

Homeward

To คามิโคจิ
[ นากาโนะ → คามิโคจิ ]
27 เมษายน - 31 ตุลาคม 2019 (เฉพาะวันที่กำหนด)
Timetable
MAP
Hotel Metropolitan (dep.)
Nagano Sta. East Exit (dep.)
Taisho Pond (arr.)
Teikoku Hotel Mae (arr.)
Kamikochi Bus Terminal (arr.)
8:15
8:30
11:00
11:05
11:10