รถบัสด่วน นากาโนะ

โอมาจิ / โอกิซาว่า

นากาโนะ

Outward

To นากาโนะ
[ โอมาจิ / โอกิซาว่า → นากาโนะ ]
15 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2020
Timetable
MAP
ตารางเดินรถ
Ogizawa Sta.
Holiday Inn Resort Kuroyon
Omachi Onsenkyo
Shinano Omachi Sta.
Nagano Sta. (East exit)
Metropolitan Nagano
ทุกวัน
4/15-11/3
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
11/4-11/30
4/15-11/3
10:30
12:00
13:40
14:40
15:40
16:40
17:55
8:02
10:42
12:12
13:52
14:52
15:52
16:52
18:07
8:05
10:45
12:15
13:55
14:55
15:55
16:55
17:45
18:10
8:20
11:00
12:30
14:10
15:10
16:10
17:10
18:00
18:25
9:35
12:15
13:45
15:25
16:25
17:25
18:25
19:15
19:40
17:35

ป้ายรถบัสระหว่างตั้งแต่ต้นสายไปจนถึงป้ายสถานีชินาโนะโอมาจิ (Shinano Omachi) สำหรับใช้ขึ้นเท่านั้น หากต้องการขึ้นลงรถบัสะหว่างป้ายดังกล่าว โปรดใช้บริการรถบัสสายชินาโนะโอมาจิ – โอกิซาว่าแทน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวรถบัสที่ออกจาก Ogisawa รอบ 10:30 และ 15:40 น. (ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. ไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม)

Homeward

To โอมาจิ / โอกิซาว่า
[ นากาโนะ → โอมาจิ / โอกิซาว่า ]
15 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2020
Timetable
MAP
ตารางเดินรถ
Metropolitan Nagano
Nagano Sta. (East exit)
Shinano Omachi Sta.
Omachi Onsenkyo
Holiday Inn Resort Kuroyon
Ogizawa Sta.
4/15-11/3
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
8:00
7:50
8:15
9:00
10:30
12:30
14:05
15:55
16:50
||
9:25
10:10
11:40
13:40
15:15
17:05
18:00
||
9:35
10:20
11:50
13:50
15:25
17:15
18:10
||
9:38
10:23
11:53
13:53
15:28
17:18
18:13
9:25
10:00
10:45
12:15
14:15
15:50

ป้ายรถบัสระหว่างตั้งแต่สถานีชินาโนะโอมาจิ (Shinano Omachi) ไปจนสุดสายสำหรับใช้ลงเท่านั้น หากต้องการขึ้นลงรถบัสะหว่างป้ายดังกล่าว โปรดใช้บริการรถบัสสายชินาโนะโอมาจิ – โอกิซาว่าแทน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวรถบัสที่ออกจาก Nagano sta. รอบ 7:50 และ 12:30 น. (ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. ไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม)