รถบัสธรรมดา โนริคุระ / ชิราโฮเนะออนเซ็น

คามิโคจิ

โนริคุระ / ชิราโฮเนะออนเซ็น

Outward

To โนริคุระ / ชิราโฮเนะออนเซ็น
[ คามิโคจิ → โนริคุระ / ชิราโฮเนะออนเซ็น ]
17 เมษายน - 15 พฤศจิกายน 2020
Timetable
MAP
ตารางเดินรถ
【Bus】K-30 Kamikochi Bus Terminal
【Bus】K-26 Nakanoyu
(arr.)
ต่อรถที่
(dep.)
【Bus】R-25 Shirahone Onsen
【Bus】R-26 Awanoyu
【Bus】N-29 Norikura Kogen Tourist Information Center
【Bus】N-31 Ski Resort
【Bus】N-33 Kyukamura
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:40
7:50
8:20
8:40
8:40
10:40
12:00
12:40
14:05
14:05
15:15
15:35
16:40
7:53
8:03
8:33
8:53
8:53
10:53
12:13
12:53
14:18
14:18
15:28
15:48
16:53
||
8:23
8:50
9:10
9:13
11:13
12:33
13:13
14:30
14:30
15:48
||
17:13
||
Oyakodaki
Sawando BT
Sawando BT
Oyakodaki
Oyakodaki
Oyakodaki
Oyakodaki
Sawando BT
Sawando BT
Oyakodaki
||
Oyakodaki
||
8:36
9:19
9:19
9:31
11:26
12:36
13:21
14:49
14:49
16:01
||
17:56
8:25
||
9:34
9:34
||
||
||
||
||
15:04
||
16:24
||
8:30
||
9:39
9:39
||
||
||
||
||
15:09
||
16:29
||
8:49
8:53
9:47
11:42
12:52
13:37
15:13
16:17
16:48
18:12
8:54
9:48
11:43
12:53
13:38
15:14
16:18
16:49
18:13
8:59
9:53
11:48
12:58
13:43
15:19
16:23

(▲) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 25 เม.ย. – 3 พ.ย.
( ■ ) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 23 ส.ค.

・เมื่อเดินทางออกจากท่ารถบัสคามิโคจิ จำเป็นต้องมีบัตรคิว (Seiri-ken) เพื่อยื่นขึ้นบัสพร้อมตั๋วโดยสาร
・ผู้โดยสารที่ต้องการต่อรถบัสหรือรถไฟ โปรดแจ้งให้พนักงานทราบเมื่อขึ้นรถ
・ตารางเวลารถบัสอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพการจราจร ทำให้ไม่สามารถต่อรถได้

Homeward

To คามิโคจิ
[ โนริคุระ / ชิราโฮเนะออนเซ็น → คามิโคจิ ]
17 เมษายน - 15 พฤศจิกายน 2020
Timetable
MAP
ตารางเดินรถ
【Bus】N-33 Kyukamura
【Bus】N-31 Ski Resort
【Bus】N-29 Norikura Kogen Tourist Information Center
【Bus】R-26 Awanoyu
【Bus】R-25 Shirahone Onsen
(arr.)
ต่อรถที่
(dep.)
【Bus】K-26 Nakanoyu
【Bus】K-28 Taisho Ike
【Bus】K-29 Teikoku Hotel Mae
【Bus】K-30 Kamikochi Bus Terminal
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
8:40
9:22
10:12
12:07
13:27
14:07
16:07
7:24
8:45
9:27
10:17
12:12
13:32
14:12
16:12
7:25
8:46
9:28
10:18
12:13
13:33
14:13
16:13
||
9:05
||
10:16
||
||
||
||
15:28
||
||
9:10
||
10:21
||
||
||
||
15:33
||
7:48
||
9:51
10:35
10:33
12:28
13:48
14:28
15:47
16:28
Sawando BT
||
Sawando BT
Sawando BT
Oyakodaki
Oyakodaki
Oyakodaki
Oyakodaki
Sawando BT
Oyakodaki
7:54
||
10:09
10:49
10:41
12:41
14:01
14:46
16:04
16:41
8:06
9:39
10:21
11:01
11:01
13:01
14:21
15:06
16:16
17:01
8:12
9:45
10:27
11:07
11:07
13:07
14:27
15:12
16:22
17:07
8:17
9:50
10:32
11:12
11:12
13:12
14:32
15:17
16:27
17:12
8:20
9:53
10:35
11:15
11:15
13:15
14:35
15:20
16:30
17:15

(▲) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 25 เม.ย. – 3 พ.ย.
( ■ ) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 13 ก.ค. – 23 ส.ค.

・ผู้โดยสารที่ต้องการต่อรถบัสหรือรถไฟ โปรดแจ้งให้พนักงานทราบเมื่อขึ้นรถ
・ตารางเวลารถบัสอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพการจราจร ทำให้ไม่สามารถต่อรถได้