รถบัสชมพระอาทิตย์ขึ้นที่โนริคุระ (Goraiko Bus)

ที่ราบสูงโนริคุระ

จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น

Outward

To จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น
[ ที่ราบสูงโนริคุระ → จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ]
23 กรกฎาคม - 22 กันยายน 2020
Timetable
MAP
ตารางเดินรถ
N-29 Norikura Kogen Tourist Information Center
N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
23 ก.ค. - 31 ส.ค.
1 ก.ย. - 22 ก.ย.
3:40
4:00
4:30
4:50

(※) วันที่ 30 ส.ค. 2020 จะไม่มีการให้บริการรถบัสชมพระอาทิตย์ขึ้น (Goraiko Bus) เนื่องจากมีการปิดถนนเพื่อจัดงาน “Mountain Cycling in Norikura 2020”

Homeward

To ที่ราบสูงโนริคุระ
[ จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น → ที่ราบสูงโนริคุระ ]
23 กรกฎาคม - 22 กันยายน 2020
Timetable
MAP
N-42 Mt. Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
N-29 Norikura Kogen Tourist Information Center
※เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในวันเดินทาง
※เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในวันเดินทาง

(※) เจ้าหน้าที่จะแจ้งเวลารถบัสขากลับให้ทราบในวันนั้น (ประมาณเวลา 5: 30 ~ 6: 00 น.)