รถบัสด่วน โอคายะ

นาโกย่า (ไอจิ)

โอคายะ

Outward

To โอคายะ
[ นาโกย่า (ไอจิ) → โอคายะ ]
Timetable
MAP
Meitetsu Bus Center (dep.)
Okaya(Nagano Expy) (arr.)
7:10
8:10
9:10
10:10
12:10
14:10
15:10
17:10
18:40
20:40
10:03
11:08
12:03
13:03
15:03
17:03
18:08
20:03
21:33
23:33

Homeward

To นาโกย่า (ไอจิ)
[ โอคายะ → นาโกย่า (ไอจิ) ]
Timetable
MAP
Okaya(Nagano Expy) (dep.)
Sakae (arr.)
Meitetsu Bus Center (arr.)
6:04
7:53
9:04
11:04
13:04
15:04
16:34
17:23
18:04
20:04
8:54
10:55
11:54
13:54
9:03
11:04
12:03
14:03
16:00
18:00
19:30
20:31
21:00
23:00