สายโอะคุ-ทาเตชินะ ชิบุโนะยุ

ชิโนะ

Shibunoyu

ขาไป

ไปShibunoyu
[ ชิโนะ → Shibunoyu ]
April 28 – November 4, 2018
ตารางเวลารถบัส
แผนที่

Chino Sta.
Togariishi-onsen Jomon no Yu
Togariishi Jomon Koukokan Mae(Togariishi Museum of Jomon Archaeology)
Meiji Onsen Iriguchi
Tatsunokan Mae
Shibunoyu
9:25
10:25
13:55
9:44
10:44
14:14
9:46
10:46
14:16
10:06
11:06
14:36
10:10
11:10
14:40
10:16
11:16
14:46

○…Weekends and national holidays and August 13 to August 16 days
◆…Weekends and national holidays and specific day
【Specific day】
May…1, 2, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
June…1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
July~October…every day
November…1, 2

ขากลับ

ไปชิโนะ
[ Shibunoyu → ชิโนะ ]
April 28 – November 4, 2018
ตารางเวลารถบัส
แผนที่

Shibunoyu
Tatsunokan Mae
Meiji Onsen Iriguchi
Togariishi Jomon Koukokan Mae(Togariishi Museum of Jomon Archaeology)
Togariishi-onsen Jomon no Yu
Chino Sta.
10:30
11:30
15:00
10:36
11:36
15:06
10:40
11:40
15:10
11:00
12:00
15:30
11:01
12:01
15:31
11:21
12:21
15:51

○…Weekends and national holidays and August 13 to August 16 days
◆…Weekends and national holidays and specific day
【Specific day】
May…1, 2, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
June…1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
July~October…every day
November…1, 2