รถบัสด่วน ทาคายามะ

มัตสึโมโต้

ทาคายามะ

ขาไป

ไปทาคายามะ
[ มัตสึโมโต้ → ทาคายามะ ]
ตารางเวลารถบัส
แผนที่

Matsumoto Bus Terminal (dep.)
Shin-Shimashima Sta. (dep.)
Sawando (dep.)
Nakanoyu (dep.)
Hirayu-Onsen (arr.)
Hirayu-Onsen (dep.)
Shinhotaka Ropeway (arr.)
Takayama Bus Center (arr.)
-
-
-
-
-
-
7:50
9:55
10:40
11:05
13:05
14:05
14:55
17:05
8:20
10:25
11:10
11:35
13:35
14:35
15:25
17:35
8:55
11:00
11:45
12:10
14:10
15:10
16:00
18:10
9:05
11:10
11:55
12:20
14:20
15:20
16:10
18:20
9:15
11:20
12:05
12:30
14:30
15:30
16:20
18:30
9:25
11:30
12:15
12:40
14:40
15:40
16:30
18:40
12:45
17:00
10:15
12:20
13:30
15:30
16:30
19:30

(■)= ให้บริการเฉพาะวันที่ 13 ก.ค. – 25 ส.ค. 2019 และ 29 ธ.ค. 2019 – 3 ม.ค. 2020

ขากลับ

ไปมัตสึโมโต้
[ ทาคายามะ → มัตสึโมโต้ ]
ตารางเวลารถบัส
แผนที่

Takayama Bus Center (dep.)
Nyukawa (dep.)
Shinhotaka Ropeway (dep.)
Hirayu-Onsen (arr.)
Hirayu-Onsen (dep.)
Nakanoyu (dep.)
Sawando (dep.)
Shin-Shimashima Sta. (dep.)
Matsumoto Bus Terminal (arr.)
-
-
-
-
-
-
7:50
10:10
12:50
13:50
14:50
16:50
8:07
10:27
13:07
14:07
15:07
17:07
11:30
13:40
8:40
11:00
12:00
13:40
14:10
14:40
15:40
17:40
8:50
11:10
12:10
13:50
14:20
14:50
15:50
17:50
9:00
11:20
12:25
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
9:10
11:30
12:30
14:10
14:40
15:10
16:10
18:10
9:43
12:03
13:03
14:43
15:13
15:43
16:43
18:43
10:15
12:35
13:35
15:15
15:45
16:15
17:15
19:15

(■)= ให้บริการเฉพาะวันที่ 13 ก.ค. – 25 ส.ค. 2019 และ 29 ธ.ค. 2019 – 3 ม.ค. 2020