รถบัสด่วน ชินาโนะโอมาจิ / โอกิซาว่า

นากาโนะ

ชินาโนะโอมาจิ / โอกิซาว่า

ขาไป

ไปชินาโนะโอมาจิ / โอกิซาว่า 15 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2022
ตารางเวลา
แผนที่
วันเดินรถ
Metropolitan Nagano
Nagano Station (East exit)
Shinano Omachi Sta.
Omachi Onsenkyo
Holiday Inn Resort Kuroyon
Ogizawa Station
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
8:00
8:15
9:00
10:30
13:00
14:30
9:25
10:10
11:40
14:10
15:40
9:35
10:20
11:50
14:20
15:50
9:38
10:23
11:53
14:23
15:53
10:00
10:45
12:15
14:45
16:15

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

ป้ายรถบัสระหว่างตั้งแต่สถานีชินาโนะโอมาจิ (Shinano Omachi) ไปจนสุดสายสำหรับใช้ลงเท่านั้น หากต้องการขึ้นลงรถบัสะหว่างป้ายดังกล่าว โปรดใช้บริการรถบัสสายชินาโนะโอมาจิ – โอกิซาว่าแทน

 

ขากลับ

ไปนากาโนะ 15 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2022
ตารางเวลา
แผนที่
วันเดินรถ
Ogizawa Station
Holiday Inn Resort Kuroyon
Omachi Onsenkyo
Shinano Omachi Station
Nagano Station (East exit)
Metropolitan Nagano
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
10:30
12:00
14:40
15:40
17:00
8:02
10:42
12:12
14:52
15:52
17:12
8:05
10:45
12:15
14:55
15:55
17:15
8:20
11:00
12:30
15:10
16:10
17:30
9:35
12:15
13:45
16:25
17:25
18:45
17:35

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

ป้ายรถบัสระหว่างตั้งแต่สถานีชินาโนะโอมาจิ (Shinano Omachi) ไปจนสุดสายสำหรับใช้ลงเท่านั้น หากต้องการขึ้นลงรถบัสะหว่างป้ายดังกล่าว โปรดใช้บริการรถบัสสายชินาโนะโอมาจิ – โอกิซาว่าแทน