เส้นทางต่อรถบัส ชินาโนะโอมาจิ / โอกิซาว่า

นาโกย่า (ไอจิ)

นากาโนะ

ชินาโนะโอมาจิ / โอกิซาว่า

Outward

To นากาโนะ
[ นาโกย่า (ไอจิ) → นากาโนะ ]
Timetable
MAP
Meitetsu Bus Center (dep.)
-
Nagano Sta. (arr.)
8:10
15:10
12:58
19:58
To ชินาโนะโอมาจิ / โอกิซาว่า
[ นากาโนะ → ชินาโนะโอมาจิ / โอกิซาว่า ]
15 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2019
Timetable
MAP

Nagano Sta. (East exit) (dep.)
Shinano Omachi Sta. (arr.)
Omachi Onsenkyo (arr.)
Kuroyon Royal Hotel (arr.)
Ogizawa Sta. (arr.)
-
-
-
-
-
-
7:50
8:15
9:00
10:30
12:30
14:05
16:05
9:25
10:10
11:40
13:40
15:15
17:15
9:35
10:20
11:50
13:50
15:25
17:25
9:38
10:23
11:53
13:53
15:28
17:28
9:25
10:00
10:45
12:15
14:15
15:50

(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 15 เม.ย. – 4 พ.ย.

Homeward

To นากาโนะ
[ ชินาโนะโอมาจิ / โอกิซาว่า → นากาโนะ ]
15 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2019
Timetable
MAP

Ogizawa Sta. (dep.)
Kuroyon Royal Hotel (dep.)
Omachi Onsenkyo (dep.)
Shinano Omachi Sta. (dep.)
Nagano Sta. (East exit) (arr.)
-
-
-
-
-
-
10:30
12:00
13:40
14:40
15:40
16:40
18:05
8:02
10:42
12:12
13:52
14:52
15:52
16:52
18:17
8:05
10:45
12:15
13:55
14:55
15:55
16:55
17:40
18:20
8:20
11:00
12:30
14:10
15:10
16:10
17:10
17:55
18:35
9:35
12:15
13:45
15:25
16:25
17:25
18:25
19:10
19:50

(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 15 เม.ย. – 4 พ.ย.

(▲) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 5 พ.ย. – 30 พ.ย.

To นาโกย่า (ไอจิ)
[ นากาโนะ → นาโกย่า (ไอจิ) ]
Timetable
MAP
Nagano Sta. (dep.)
-
Sakae (arr.)
Meitetsu Bus Center (arr.)
6:10
15:40
10:55
11:04
20:31