เส้นทางต่อรถบัส ชินาโนะโอมาจิ / โอกิซาว่า

ชินจูกุ

นากาโนะ

ชินาโนะโอมาจิ / โอกิซาว่า

Outward

To นากาโนะ
[ ชินจูกุ → นากาโนะ ]
Timetable
MAP
Shinjuku Expressway Bus Terminal (dep.)
-
Nagano Sta. (arr.)
Zenkoji Daimon (arr.)
Hotel Kokusai 21 (arr.)
6:45
7:55
8:55
9:55
10:55
12:45
14:15
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45
20:45
21:45
23:35
10:28
11:38
12:38
13:38
14:38
16:28
17:58
19:28
20:28
21:28
22:28
23:28
0:28
1:28
5:08
10:35
11:45
12:45
13:45
14:45
16:35
18:05
19:35
20:35
5:15
10:38
11:48
12:48
13:48
14:48
16:38
18:08
19:38
20:38
5:18
To ชินาโนะโอมาจิ / โอกิซาว่า
[ นากาโนะ → ชินาโนะโอมาจิ / โอกิซาว่า ]
15 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2019
Timetable
MAP

Nagano Sta. (East exit) (dep.)
Shinano Omachi Sta. (arr.)
Omachi Onsenkyo (arr.)
Kuroyon Royal Hotel (arr.)
Ogizawa Sta. (arr.)
-
-
-
-
-
-
7:50
8:15
9:00
10:30
12:30
14:05
16:05
9:25
10:10
11:40
13:40
15:15
17:15
9:35
10:20
11:50
13:50
15:25
17:25
9:38
10:23
11:53
13:53
15:28
17:28
9:25
10:00
10:45
12:15
14:15
15:50

(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 15 เม.ย. – 4 พ.ย.

Homeward

To นากาโนะ
[ ชินาโนะโอมาจิ / โอกิซาว่า → นากาโนะ ]
15 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2019
Timetable
MAP

Ogizawa Sta. (dep.)
Kuroyon Royal Hotel (dep.)
Omachi Onsenkyo (dep.)
Shinano Omachi Sta. (dep.)
Nagano Sta. (East exit) (arr.)
-
-
-
-
-
-
10:30
12:00
13:40
14:40
15:40
16:40
18:05
8:02
10:42
12:12
13:52
14:52
15:52
16:52
18:17
8:05
10:45
12:15
13:55
14:55
15:55
16:55
17:40
18:20
8:20
11:00
12:30
14:10
15:10
16:10
17:10
17:55
18:35
9:35
12:15
13:45
15:25
16:25
17:25
18:25
19:10
19:50

(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 15 เม.ย. – 4 พ.ย.

(▲) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 5 พ.ย. – 30 พ.ย.

To ชินจูกุ
[ นากาโนะ → ชินจูกุ ]
Timetable
MAP

Zenkoji Daimon (dep.)
Hotel Kokusai 21 (dep.)
Nagano Sta. (dep.)
-
Shinjuku Expressway Bus Terminal (arr.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7:40
8:40
9:40
11:40
12:40
13:40
14:46
15:46
16:56
17:46
19:16
7:48
8:48
9:48
11:48
12:48
13:48
14:51
15:51
17:01
17:51
19:21
4:30
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:10
18:00
19:30
8:56
9:26
9:41
10:11
10:41
11:11
11:41
12:41
13:41
15:41
16:41
17:41
18:47
19:47
20:57
21:47
23:17

(■)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น