รถบัสด่วน โอกิซาว่า

ชินจูกุ

โอกิซาว่า

ขาไป

ไปโอกิซาว่า 1 เมษายน - 10 ธันวาคม 2021 (เฉพาะวันที่กำหนด)
ตารางเวลา
แผนที่
สถานะการเดินรถ
Shinjuku Expressway Bus Terminal (ออก)
Shinjuku Station (west exit) (ออก)
Azumino Hotaka (ถึง)
Omachi Onsen-kyo (ถึง)
Ogizawa Station (ถึง)
23:15
4:27
5:17
5:32

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

รถบัสสายนี้ให้บริการเฉพาะวันศุกร์-เสาร์ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 30 ต.ค. และทุกวันระหว่าง 23 เม.ย. – 4 พ.ค. และ 16 ก.ค. – 25 ก.ย.

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถ

 

ขากลับ

ไปชินจูกุ 1 เมษายน - 10 ธันวาคม 2021 (เฉพาะวันที่กำหนด)
ตารางเวลา
แผนที่
สถานะการเดินรถ
Ogizawa Station (ออก)
Omachi Onsen-kyo (ออก)
Azumino Hotaka (ออก)
Shinjuku Expressway Bus Terminal (ถึง)
16:10
16:25
17:08
21:11

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

รถบัสสายนี้ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ระหว่างวันที่ 17 เม.ย. – 7 พ.ย. และทุกวันระหว่าง 24 เม.ย. – 5 พ.ค. และ 17 ก.ค. – 26 ก.ย.

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถ