เส้นทางต่อรถบัส โอกิซาว่า

ชินจูกุ

ชินาโนะโอมาจิ

โอกิซาว่า

Outward

To ชินาโนะโอมาจิ
[ ชินจูกุ → ชินาโนะโอมาจิ ]
1 เมษายน – 13 ธันวาคม 2019 (เฉพาะวันที่กำหนด)
Timetable

Shinjuku Expressway Bus Terminal (dep.)
Shinjuku Sta. (west exit) (dep.)
Azumino Hotaka (arr.)
Shinano Omachi Sta (arr.)
Ogizawa Sta. (arr.)
-
-
-
-
6:35
7:35
9:35
15:05
18:15
23:05
23:15
10:13
11:31
13:31
19:01
22:11
4:27
4:27
11:06
12:06
14:06
19:36
22:46
5:02
5:02
5:32

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(■)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์และช่วงวันหยุดเทศกาล (ดูวันที่รถบัสให้บริการ)

(△)= ให้บริการเฉพาะวันศุกร์ เสาร์และช่วงวันหยุดเทศกาล (ดูวันที่รถบัสให้บริการ)

(▲)= ให้บริการเฉพาะวันศุกร์ เสาร์และช่วงวันหยุดเทศกาล (ดูวันที่รถบัสให้บริการ)

To โอกิซาว่า
[ ชินาโนะโอมาจิ → โอกิซาว่า ]
15 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2019
Timetable

Shinano Omachi Sta. (dep.)
Omachi Onsenkyo (dep.)
Ogizawa Sta. (arr.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5:35
6:15
7:10
8:00
8:30
9:00
10:30
11:15
12:20
13:20
13:50
14:20
15:15
16:25
17:10
5:48
6:28
7:23
8:13
8:43
9:13
10:43
11:28
12:33
13:33
14:03
14:33
15:28
16:38
17:23
6:15
6:55
7:50
8:40
9:10
9:40
11:10
11:55
13:00
14:00
14:30
15:00
15:55
17:05
17:50

(△) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 4 พ.ย.

(●) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 20, 27, 28 เม.ย. / วันที่ 2-5 พ.ค. / วันที่ 13, 14, 27-31 ก.ค. /วันที่ 1-14 ส.ค. / วันที่ 14, 21, 22 ก.ย. /วันที่ 5, 12, 13 ต.ค.

(■) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 31 พ.ค. / 13 ก.ค. – 31 ส.ค. / วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่าง 1 ก.ย. – 4 พ.ย.

Homeward

To ชินาโนะโอมาจิ
[ โอกิซาว่า → ชินาโนะโอมาจิ ]
15 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2019
Timetable

Ogizawa Sta. (dep.)
Omachi Onsenkyo (dep.)
Shinano Omachi Sta. (arr.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7:05
7:55
8:55
9:30
9:55
11:30
12:30
13:30
14:10
14:35
15:10
15:35
16:10
16:35
17:05
17:55
7:20
7:20
8:10
9:10
9:45
10:10
11:45
12:45
13:45
14:25
14:50
15:25
15:50
16:25
16:50
17:20
18:10
7:40
7:40
8:30
9:30
10:05
10:30
12:05
13:05
14:05
14:45
15:10
15:45
16:10
16:45
17:10
17:40
18:30

(△) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 4 พ.ย.

(▲) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 5- 30 พ.ย.

(■) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 31 พ.ค. / 13 ก.ค. – 31 ส.ค. / วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่าง 1 ก.ย. – 4 พ.ย.

To ชินจูกุ
[ ชินาโนะโอมาจิ → ชินจูกุ ]
1 เมษายน – 13 ธันวาคม 2019 (เฉพาะวันที่กำหนด)
Timetable

Ogizawa Sta. (dep.)
Shinano Omachi Sta. (dep.)
Azumino Hotaka (arr.)
Shinjuku Expressway Bus Terminal (arr.)
-
-
-
-
16:10
7:42
9:57
14:57
15:57
16:40
17:12
17:57
8:17
10:32
15:32
16:32
17:47
18:32
12:13
14:28
19:28
20:28
21:11
21:43
22:48

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(■)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์และช่วงวันหยุดเทศกาล (ดูวันที่รถบัสให้บริการ)

(△)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์และช่วงวันหยุดเทศกาล (ดูวันที่รถบัสให้บริการ)

(▲)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์และช่วงวันหยุดเทศกาล (ดูวันที่รถบัสให้บริการ)