ข่าวสารและโปรโมชั่น

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บนรถแท็กซี่

เพื่อความปลอดภัยและของทั้งผู้โดยสารและพนักงาน ALPICO GROUP จึงได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระหว่างการให้บริการรถแท็กซี่ (อ่านต่อในบทความ)

ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์

โรงแรมในเครือ ALPICO กลับมาให้บริการอีกครั้งแบบ “New Normal” !

ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา โรงแรมในเครืออัลปิโก้หลายแห่งได้ปิดทำการชั่วคราวเนื่องจากพิษโควิด-19 ระหว่างที่หยุดให้บริการชั่วคราว ทางเราก็ไม่ได้นิ่งดูดาย และได้เตรียมพร้อมมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อหลังจากกลับมาให้บริการอีกครั้ง โดยคราวนี้เราจะกลับมาให้บริการแบบวิถีชีวิตใหม่หรือ "New Normal" นั่นเอง มาตรการทั้งหมดจะมีอะไรบ้าง อ่านต่อที่ด้านล่างเลยค่ะ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บนรถบัสด่วนระยะไกล (อัพเดต 3 ก.ค.)

แม้ว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศแล้ว แต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวก็การกลับมาระบาดหนักครั้งใหม่ ทางบริษัทจึงได้มีมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและวางใจเท่าที่สามารถทำได้ พร้อมๆกับค่อยๆกลับมาให้บริการเดินรถให้บางสายที่หยุดให้บริการไปตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรค โดยมาตรการต่างๆของเราจะมุ่งเน้นที่จะหลีกเลี่ยงสภาวะ 3 C's ได้แก่ 1. สถานที่ปิดกับผู้คน (Closed spaces) 2. สถานที่ที่มีผู้คนแออัด (Crowded places) และ 3. สถานที่ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้คน (Close-contact settings)