มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บนรถแท็กซี่

05 มี.ค. 2021

เพื่อความปลอดภัยและของทั้งผู้โดยสารและพนักงาน ALPICO GROUP จึงได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระหว่างการให้บริการรถแท็กซี่ ดังนี้

  • ขณะที่ให้บริการจะเปิดหน้าต่างรถเล็กน้อยขณะรถวิ่ง เพื่อเป็นการระบายถ่ายเทอากาศภายในรถ
  • พนักงานขับรถจะสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ
  • ติดตั้งฉากกั้นพลาสติกระหว่างที่นั่งคนขับและผู้โดยสาร เพื่อเป็นการลดการกระจายของละอองฝอยต่างๆ
  • ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคภายในรถทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการให้บริการ
  • ทำการตรวจเช็คสุขภาพและวัดอุณหภูมิของพนักงานขับรถก่อนเข้ากะทุกครั้ง หากมีไข้หรืออาการเข้าข่ายอื่่นๆจะให้หยุดงานทันที และเน้นย้ำให้พนักงานรักษาอนามันส่วนตัว ล้างมือบ่อยๆ เป็นต้น
  • ท่านสามารถช่วยหยุดการแพร่กระจายของโรคได้โดยการให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยและงดการสนทนาระหว่างอยู่ในรถแท็กซี้ได้ด้วย

ทางบริษัทจะคอยติดตามสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19อย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป

ขอบคุณค่ะ

7 จุดไฮไลต์ที่ต้องแวะในคามิโคจิ
(อัพเดตปี 2024) วิธีการเดินทางจากมัตสึโมโต้ไปคามิโคจิโดยรถบัส

บทความที่คุณอาจสนใจ

ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์

โรงแรมในเครือ ALPICO กลับมาให้บริการอีกครั้งแบบ “New Normal” !