Bus Stops in Kamikochi Area

Matsumoto Bus Terminal

Matsumoto sta.

Shin Shimashima

Kamikochi

Hirayu Onsen

Sawando

Oyakodaki

Shirahone Onsen

Kanko Center(Tourist Center)

Norikura Tatamidaira

Honokidaira

Shinhotaka Ropeway

Takayama BC