Express Bus Matsumoto

Osaka / Kyoto

Matsumoto

Outward

To Matsumoto
[ Osaka / Kyoto → Matsumoto ]
Timetable
MAP
Osaka (Hankyu Sanbangai) (dep.)
Shin Osaka (dep.)
Kyoto Sta Hachijo Exit (G3) (dep.)
Kyoto Fukakusa (dep.)
Matsumoto Bus Terminal (arr.)
8:00
16:00
21:40
8:09
16:09
21:49
23:05
8:53
16:53
23:22
13:50
21:46
6:20

Homeward

To Osaka / Kyoto
[ Matsumoto → Osaka / Kyoto ]
Timetable
MAP
Matsumoto Bus Terminal (dep.)
Kyoto Fukakusa (arr.)
Kyoto Sta Hachijo Exit (G3) (arr.)
Shin Osaka (arr.)
Osaka (Hankyu Sanbangai) (arr.)
7:10
15:00
22:30
12:07
19:53
5:39
5:50
12:50
20:36
6:59
12:59
20:45
7:08