ติดต่อสอบถาม

ขอบคุณสำหรับการติดต่อกับALPICO Group.
หากท่านต้องการติดต่อกับเรา กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้
โดยกรอกข้อความในช่องที่เป็นสีแดงให้ครบถ้วน
และโปรดตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อการตอบกลับที่ถูกต้อง

แบบฟอร์ม

Please enter each item, then press “Submit” button.
※กรณีตรงกับช่วงวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ การติดต่อกลับอาจมีความล่าช้า
ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ประเภทคำถาม [จำเป็นต้องกรอก]      
บุคคลธรรมดา/บริษัทท่องเที่ยว/บริษัท/องค์กร [จำเป็นต้องกรอก]         
รายละเอียดการสอบถาม [จำเป็นต้องกรอก]
ชื่อ [จำเป็นต้องกรอก]
อีเมล์ [จำเป็นต้องกรอก]
หมายเลขโทรศัพท์
ประเทศ

"กรุณาอ่านนโยบายด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัวด้านล่างก่อนกดปุ่ม "ส่ง" เพื่อต่อไปยังหน้ายืนยัน"

ALPICO Holdings ได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลของลูกค้าทุกท่าน ในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้และการควบคุมดูแลที่เข้มงวด

■วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ได้รับมีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ดังนี้

(1) เพื่อใช้ในการติดต่อข้อสอบถามของลูกค้า
(2) เพื่อเก็บข้อมูลสถิติโดยไม่มีการเปิดเผยตัวตน

ทั้งนี้ ทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า ทว่าอาจมีการเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และข้อมูลอื่นๆของลูกค้าให้กับบริษัทในเครือและตัวแทน
โดยลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือและตัวแทนได้ทุกเมื่อในกรณีที่ไม่ต้องการให้เปิดเผยข้อมูล
■นโยบายความเป็นส่วนตัว
ALPICO Holdings ให้ความเคารพและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยข้อมูลของลูกค้าแต่ละท่านจะได้ทำการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

1. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าแต่ละท่านแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ให้ทราบทุกครั้ง และจะใช้ข้อมูลตามที่แจ้งวัตถุประสงค์ไว้เท่านั้น
โดยในกรณีนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งคำร้องเพื่อยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับทาง ALPICO Holdings ได้

2. ระบบควบคุมความปลอดภัย
เพื่อป้องกับความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล ทางเราได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหายของข้อมูล หรือการทำลายข้อมูล เช่นเดียวกับการป้องกัน
การรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าว
ALPICO Holdings จะควบคุมและตรวจสอบพนักงานหรือบริษัทที่ว่าจ้างจากภายนอกใดๆก็ตามที่ทำหน้าที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้ท่านมั่นใจในการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล

3. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ALPICO Holdings จะปฏิบัติตามกฎหมาย แนวทางระดับชาติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดต่างๆ
■ระบบควบคุมความปลอดภัย
ALPICO Holdings จะจัดการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น

PAGETOP