คามิโคจิ ความภาคภูมิใจของญี่ปุ่น
คามิโคจิ ล้อมรอบไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัยของนกที่ไม่ค่อยพบเห็นในหลายชนิดและสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ
ที่นี่ผู้เข้าชมสามารถสังเกตหาสัตว์ป่าและพืชป่าที่น่ารักท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามได้ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน