สถานที่ท่องเที่ยว

เรื่องราวของธรรมชาติและวัฒนธรรม

ธรรมชาติที่สวยงามและประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัด นากาโนะ สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้ง 4 ฤดูกาลของปี
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬากลางแจ้งการสำรวจธรรมชาติน้ำพุร้อนซากปรักหักพังของปราสาทหรืออาหารรสเลิศทั้งหมดพร้อมและรอการค้นพบ