[สถานที่ท่องเที่ยว]

ทาคายาม่า

สถานที่ซึ่งวัฒนธรรมผสมผสานรวมเข้ากับธรรมชาติอย่างลงตัว

ทาคายาม่าเป็นหมู่บ้านทางประวัติศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตภูเขาของพื้นที่แถบฮิดะของญี่ปุ่นตัวเมืองเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และมีกิจกรรมสนุกๆมากมายให้ทำหากคุณชอบประวัติศาสตร์ ต้องลองมาเดินชมเมืองเก่าทาคายาม่า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองปราสาทในสมัยเอโดะ ปัจจุบันเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนแบบโบราณดั้งเดิมและตลาดเช้าซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนี่งในญี่ปุ่นส่วนผู้ที่ชอบสัมผัสธรรมชาติ แนะนำให้เดินทางออกจากตัวเมืองไปโอคฺฮิดะออนเซ็นซึ่งเต็มไปด้วยออนเซ็นกลางแจ้งและหมู่บ้านโบราณสไตล์กัชโชสุกุริ ซึ่งมีหลังคามุงเป็นรูปมือพนม