[เส้นทางและตารางเวลา] คามิโคจิ

Japan

ชมธรรมชาติอันงดงามยิ่งใหญ่ที่คามิโคจิ ( ความหมาย: สถานที่ซึ่งมีเทพเจ้าสถิตอยู่)

คามิโคจิคือสถานที่พักตากอากาศบนภูเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่ในที่ราบหุบเขาเขตเจแปนแอลป์ตอนเหนือ ภายในมีจุดชมวิวมากมาย เช่น สะพานคัปปะ บึงไทโช และบึงเมียวจินท่ามกลางธรรมชาติและสายน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี สามารถพบเจอกับสัตว์ป่า และดวงดาวนับพันในยามค่ำคืนได้อีกด้วย