แนะนำการใช้รถบัส

เพื่อให้การเดินทางของคุณเป็นไปอย่างสนุกสนานและง่ายดายบนรถประจำทางของเรา สามารถจองและซื้อตั๋วรถด่วน (Express Bus) ได้ทั้งทางออนไลน์และที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีรถประจำทาง รถประจำทาง Alpico ส่วนใหญ่มี Wi-Fi ไว้บริการฟรี

​วิธีการจองและซื้อตั๋วออนไลน์

เส้นทางที่สามารถจองตั๋วและซื้อตั๋วออนไลน์ได้

สายชินจูกุ - นากาโนะ

สายชินจูกุ - มัตสึโมโต้

สายชินจูกุ - สุวะ

สายชินจูกุ - อะซุมิโนะ/โอกิซาว่า/ฮาคุบะ

สายสถานีโตเกียว - ฮาคุบะ

สายมัตสึโมโต้ - ฮาคุบะ

​สายนาโกย่า - มัตสึโมโต้/นากาโนะ

สายชินจูกุ - คามิโคจิ

สายสถานีโตเกียว - คามิโคจิ

สายชิบุย่า - คามิโคจิ

สายนากาโนะ - คามิโคจิ

■ การชำระเงืน

・สามารถชำระค่าตั๋วรถบัสด้วยบัตรเครดิต การจองจะไม่สำเร็จหากไม่ทำรายการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

・ระยะเวลาการจองและซื้อตั๋วออนไลน์จะแตกต่างกันไปตามเส้นทางเดินรถ

■ การยกเลิกการจองและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

・ไม่สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกตั๋วหลังจากเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้

・“Highwaybus.com” เป็นเว็บไซต์สำหรับการจองตั๋วรถบัสออนไลน์ ดำเนินการโดยบริษัท Keio Dentetsu Bus

・กรุณาส่งคำถามและรายงานเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไปยังบริษัทที่รับผิดชอบระบบโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง (บริษัท Keio Dentetsu Bus)​ ​

เส้นทางที่สามารถจองตั๋วและซื้อตั๋วออนไลน์ได้

สายโอซาก้าและเกียวโต - นากาโนะ

สายโอซาก้าและเกียวโต - มัตสึโมโต้

สายโอซาก้าและเกียวโต - สุวะ

นากาโนะ/มัตสึโมโต้ - โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท/สนามบินนาริตะ

สายโอซาก้าและเกียวโต -ฮาคุบะ

สายสนามบินนาริตะ - ฮาคุบะ

สนามบินฮาเนดะ - สาย ฮะคุบ

Omiya & Kawagoe -
สายโอมิยะ/คาวาโกเอะ - คามิโคจิ

สายโอซาก้าและเกียวโต - คามิโคจิ

■การชำระเงืน

・สามารถชำระค่าตั๋วรถบัสด้วยบัตรเครดิต การจองจะไม่สำเร็จหากไม่ทำรายการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

・ระยะเวลาการจองและซื้อตั๋วออนไลน์จะแตกต่างกันไปตามเส้นทางเดินรถ

■ การยกเลิกการจองและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

・ไม่สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกตั๋วหลังจากเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้

・“Japan Bus Online” เป็นเว็บไซต์สำหรับการจองตั๋วรถบัสออนไลน์ ดำเนินการโดยบริษัท KOBO จำกัด

・กรุณาส่งคำถามและรายงานเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไปยังบริษัทที่รับผิดชอบระบบโดยตรงได้ที่ "ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ (Support Center) ของบริษัท KOBO จำกัด"

การจองและซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีท่ารถบัส

วิธีการขึ้นรถบัสด่วน

■การขึ้นรถบัส

Please board the bus from the front door.Please board the bus from the front door.
โปรดขึ้นรถบัสจากประตูหน้า

- โดยทั่วไปแล้ว ประตูของรถบัสจะอยู่ทางด้านหน้าของตัวรถเท่านั้น
- ในเส้นทางเดินรถที่ใช้ร่วมกับบริษัทอื่น อาจจะมีรถบัสจากบริษัทอื่นนอกเหนือจากรถบัสของ Alpico Kotsu

Please present your ticket when you board the busPlease present your ticket when you board the bus
กรุณาแสดงบัตรโดยสารของคุณเมื่อคุณขึ้นรถบัส

- โปรดซื้อตั๋วรถบัสให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นรถ
- กรุณาแสดงตั๋วต่อพนักงานเมื่อท่านขึ้นรถประจำทาง
- เราอาจจะเก็บตั๋วของท่านเมื่อท่านขึ้นรถ หรือเราอาจจะขอให้ท่านเก็บตั๋วของท่านไว้ในขณะที่ท่านอยู่บนรถ และเก็บตั๋วของเมื่อถึงที่หมายแล้ว

Large luggage can be stored in the trunk located on the bottom half of the busLarge luggage can be stored in the trunk located on the bottom half of the bus
กระเป๋าขนาดใหญ่สามารถเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถ

- รถบัสด่วนส่วนใหญ่จะมีช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ใต้ท้องรถ (ยกเว้นบางเส้นทาง)
- เราขอให้ท่านยกสัมภาระขึ้นและลงเอง (พนักงานของเราอาจจะอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือท่านด้วย)
- กรุณาอย่าเก็บทรัพย์สินมีค่า วัตถุที่แตกง่าย และอาหารสดไว้ในช่องเก็บสัมภาระของรถ
- สัมภาระของท่านอาจจะถูกเก็บไว้รวมกับสัมภาระของผู้โดยสารท่านอื่นใต้ท้องรถ หรืออาจจะถูกย้ายตำแหน่งหรือมุม ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเปรอะเปื้อน การสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ของสัมภาระของท่านในกรณีดังกล่าว

กรุณายึดสายรัดที่นั่ง

- เมื่อขึ้นรถบัสแล้ว โปรดนั่งประจำที่เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง
- ทางเราไม่อนุญาตให้ยืนบนรถบัสด่วน กรุณานั่งในที่ว่างใดๆ ก็ได้ในเส้นทางเดินรถที่ไม่ได้มีการกำหนดที่นั่ง (หากที่นั่งปกติเต็ม เราอาจจะให้ท่านนั่งบนที่นั่งสำรองพิเศษได้)
- เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะที่ท่านนั่งอยู่ในรถ
- โปรดระมัดระวังในขณะที่ท่านกำลังเดินหรือใช้ห้องน้ำบนรถประจำทาง

■การลงรถบัส

Please press the Stop buttonPlease press the Stop button
โปรดกดปุ่มหยุดเมื่อก่อนถึงป้ายที่ท่านจะลงถัดไป

- เมื่อมีการประกาศชื่อของป้ายที่หยุดลงให้กดปุ่ม Stop ที่อยู่ใต้ตู้เก็บสัมภาระที่อยู่ใกล้คุณ
- ปุ่ม Stop จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อกดปุ่ม (โคมไฟที่ที่นั่งคนขับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งจะช่วยให้ลูกเรือสามารถรู้ได้ว่าผู้โดยสารจะลงที่จุดจอดถัดไปหรือไม่)
- โปรดนั่งพักต่อไปจนกว่ารถบัสจะหยุดลงและประตูจะเปิดขึ้น มีความเสี่ยงที่จะตกจากการเบรคหรือโค้งอย่างฉับพลัน
- กรุณามอบบัตรโดยสารให้กับผู้ขับขี่

กรุณายื่นตั๋วโดยสารให้กับพนักงานขับรถ

- พนักงานขับรถอาจจะขอเก็บตั๋วจากท่านโดยตรง กรุณานั่งอยู่กับที่จนกระทั่งรถจอดสนิทและเปิดประตู เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการการเลี้ยวและการหยุดรถกระทันหัน

วิธีการขึ้นรถบัสธรรมดา
①รอรถบัสบริเวณป้ายรถบัส
รอรถบัสบริเวณป้ายรถบัส

บริเวณนอกเมืองบางแห่งมีป้ายรถบัสเพียงฝั่งเดียวของถนน กรณีนี้หากต้องการขึ้นรถจากฝั่งที่ไม่มีป้าย ให้ยืนรอตรงข้ามจุดที่มีป้ายของอีกฝั่ง และกรณีที่มีห้องหรือสถานที่ให้ผู้โดยสารรอ เมื่อถึงเวลารถบัสกรุณาออกมารอที่บริเวณป้าย

ตรวจสอบตารางรถบัสก่อนขึ้นรถ

รถบัสให้บริการเดินรถโดยใช้ตารางเวลาหลายประเภท เช่น ตารางสำหรับวันธรรมดา (จ-ศ) วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งเปลี่ยนไปแต่ละฤดู ไม่ได้วิ่งให้บริการทุกวันเสมอไป แนะนำให้ตรวจสอบตารางรถบัสที่ป้ายอีกครั้งว่ารถเวลาที่ต้องการขึ้นให้บริการในวันนั้นหรือไม่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลโอบ้ง ช่วงสิ้นปีและปีใหม่ อาจมีการหยุดให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงตารางเดินรถ และอ่านหมายเหตุบนตารางรถบัสให้ละเอียด บนรถบัสไม่สามารถแลกเหรียญโดยใช้ธนบัตรราคา 2,000 เยนหรือมากกว่าได้ กรุณาเตรียมเศษเหรียญหรือธนบัตร 1,000 เยนก่อนขึ้นรถบัส

②รอรถบัสบริเวณป้ายรถบัส

สถานที่รถบัสไปจะแสดงอยู่ที่ 3 แห่ง คือบริเวณด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลังของรถบัส (อาจจะต่างต่างกันตามประเภทรถและสายรถบัส)

รถบัสประจำทางจะมีประตู 2 อัน สำหรับเส้นทางรถบัสในตัวเมืองมัตสึโมโต้และนากาโนะ ให้ขึ้นรถบัสจากทางด้านหลัง ส่วนเส้นทางรถบัสในเขตคามิโคจิ โนริคุระและซุวะ ให้ขึ้นและลงรถจากทางด้านหน้า สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์บริเวณประตู คือ EXIT(出口)、ENTRANCE(入口)、DOORWAY(出入口)

③หยิบบัตรหมายเลขเมื่อขึ้นรถบัส
โปรดหยิบบัตรหมายเลขคนละ 1 ใบ จากเครื่องออกบัตรข้างประตูทางขึ้น

หมายเลขบน “บัตรหมายเลข” จะเป็นหลักฐานบอกสถานที่ที่ขึนรถ หากไม่มีบัตรหมายเลข ท่านอาจจะต้องจ่ายค่าโดยสารเต็มจำนวนจากป้ายแรกที่รถบัสออกเดินทาง

IC Card สามารถใช้ได้เฉพาะบัตร KURURU (ในเขตเมืองนากาโนะ)

ท่านสามารถใช้บัตร KURURU แตะที่เครื่องอ่านบัตรแทนการหยิบบัตรหมายเลขได้ ไม่สามารถใช้ IC Card ประเภทอื่นได้ (SUICA, PASMO)

④กรุณานั่งลงทันทีเมื่อขึ้นรถบัส

พื่อความปลอดภัย โปรดหาที่นั่งว่างใกล้ๆและนั่งลงทันที หากไม่มีที่นั่งว่างโปรดจับราวหรือที่จับใกล้ตัวท่าน และเนื่องอาจจะเกิดอันตรายในขณะที่รถวิ่ง หากต้องการแลกเหรียญหรือเปลี่ยนที่นั่ง โปรดทำในขณะรถหยุดนิ่ง และกรุณาเสียสละที่นั่งให้กับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความพิการและสตรีมีครรภ์

⑤กดปุ่มเมื่อท่านต้องการลงรถ

เมื่อมีประกาศป้ายรถบัสถัดไป โปรดกดปุ่มลงรถบริเวณข้างหน้าต่างหรือราวจับ เมื่อกดปุ่มแล้วจะขึ้นไฟสีแดง เนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายจากการเบรคและเลี้ยวโค้งกระทันหัน โปรดนั่งหรือยืนจับราวอยู่กับที่จนกว่ารถบัสจะจอดสนิทและประตูเปิดแล้ว

⑥ตรวจสอบค่าโดยสาร

จอตารางแสดงค่าโดยสารจะอยู่บริเวณด้านหน้าของรถบัส โปรดจ่ายค่าโดยสารโดยตรวจสอบจากหมายเลขบนบัตรหมายเลข ค่าโดยสารให้ตรวจสอบหลังจากประกาศป้ายที่ท่านต้องการลงแล้ว ราคาที่แสดงคือค่าโดยสารราคาผู้ใหญ่ (เด็กครึ่งราคา) กรณีที่เป็นค่าโดยสารราคาเดียวตลอดทาง อาจจะไม่มีแสดงราคาบนจอ

ยกตัวอย่างเช่น ตัวเลขบนบัตรหมายเลข คือ 1 ก็ให้ดูราคาค่าโดยสารข้างล่างหมายเลข 1 บนจอตารางแสดงค่าโดยสาร ในกรณีนี้คือ 200 เยน

⑦ลงรถบัสจากประตูด้านหน้า
ใส่ค่าโดยสารกับบัตรหมายเลขในกล่องเก็บค่าโดยสารข้างที่นั่งคนขับ

เนื่องจากเครื่องไม่สามารถทอนเงินได้ โปรดเตรียมค่าโดยสารให้พอดีและใส่ลงกล่องค่าโดยสารพร้อมๆกับบัตรหมายเลข (หากใช้ตั๋วคูปองก็ให้ใส่ในกล่องเช่นกัน) กรณีที่ไม่มีค่าโดยสารพอดี สามารถแลกเหรียญได้จากเครื่องแลกเหรียญข้างๆในขณะที่รถหยุดนิ่ง (ไม่สามารถแลกธนบัตร 2,000 เยน, 5,000 เยน, 10,000 เยนได้)

โปรดระมัดระวังเมื่อลงจากรถ

เวลาฝนตกหรือมีหิมะอาจจะทำให้พื้นหรือบันไดลื่น โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และไม่ควรข้ามถนนด้านหน้าหรือด้านหลังรถบัส

บริการฟรี Wi-Fi

■เส้นทางที่มีบริการฟรีไวไฟบนรถ

ALPICO FREE Wi-FiALPICO FREE Wi-Fi

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับ Wi-Fi ฟรีบนรถประจำทางที่มีโลโก้ ALPICO Free Wi-Fi เราหวังว่าผู้โดยสารทุกท่านจะสนุกกับการเดินทางบนรถบัสของเรา

สายชินจูกุ - นากาโนะ

สายชินจูกุ - มัตสึโมโต้

สายชินจูกุ - อะซุมิโนะ/ฮาคุบะ

ายชินจูกุ - สุวะ/โอคายะ

สายนาโกย่า - มัตสึโมโต้/นากาโนะ

สายโอซาก้าและเกียวโต - นากาโนะ

สายโอซาก้าและเกียวโต - มัตสึโมโต้

สายชินจูกุ - คามิโคจิ (กรีนคาร์)

สายสถานีโตเกียว - คามิโคจิ

*บริการนี้มีให้บริการเฉพาะบนรถบัสที่เดินรถโดย Alpico เท่านั้น

*บริการนี้อาจระงับการให้บริการชั่วคราว เนื่องจากการซ่อมบำรุงตรวจสภาพรถ หรือเป็นรถเสริมพิเศษที่ให้บริการเฉพาะกิจ

■หมายเหตุ

- “ALPICO FREE Wi-Fi” เป็นบริการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตฟรี ให้บริการโดย NTTBP
- กรุณาลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลของท่านหรือบัญชี SNS เพื่อใช้บริการ
- ระยะเวลาในการเชื่อมต่อจำกัดอยู่ที่ 30 นาทีต่อครั้ง (แต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเชื่อมต่อ)
- การบริการนี้อาจไม่มีในบางเส้นทางเดินรถหรือบนรถบัสบางคัน

คำถามที่พบบ่อย

1. การจองตั๋วและการชำระเงิน

ทำไมจึงไม่สามารถกดเข้าไปจองรถบัสในวันที่ต้องการเดินทางผ่านทางเว็บไซต์จองออนไลน์ได้

ท่านสามารถจองตั๋วได้ตั้งแต่ 1 หรือ 3 เดือนก่อนวันออกเดินทางขึ้นอยู่กับเส้นทาง กรุณาดูที่หน้าตารางเวลาบัสสำหรับแต่ละเส้นทาง

สามารถยกเลิกตั๋วที่จองไปแล้วได้หรือไม่ มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือไม่

ท่านสามารถยกเลิกการจองได้ กรุณาติดต่อเว็บไซต์ที่ท่านได้ทำการจองหรือซื้อตั๋วโดยตรง หรือไปที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่ท่านทำการจองหรือซื้อตั๋วโดนตรง เพื่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการยกเลิก
Highwaybus.com
Japan Bus Online

สามารถขึ้นรถโดยที่ไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้าได้หรือไม่

สำหรับเส้นทางที่เปิดให้ท่านจองที่นั่งล่วงหน้าได้ ท่านสามารถขึ้นรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องจองหากมีที่นั่งว่างในวันนั้น (คุณไม่สามารถซื้อตั๋วรถบัสด่วนประจำทางภายในรถบัสได้ โปรดซื้อตั๋วโดยสารจากเคาน์เตอร์ขายตั๋วก่อนขึ้นรถบัส)

สามารถซื้อตั๋วรถบัสล่วงหน้าได้หรือไม่

ท่านสามารถใช้บัตรเครดิตได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วดังต่อไปนี้: ท่ารถบัสมัตสึโมโต้ (Matsumoto Bus Terminal), สำนักงานข้อมูลทั่วไปของ Alpico Kotsu (หน้าสถานีเจอาร์นากาโนะ), สถานีชินชิมะชิมะ (Shin-shimashima Station), ท่ารถบัสคามิโคจิ (Kamikochi Bus Terminal), ท่ารถบัสชินจุกุ (Shinjuku Expressway Bus Terminal), ท่ารถบัสเมอิเท็ตสึ (Meitetsu Bus Center) และท่ารถบัสโอซาก้าฮันคิว-ซัมบังไก (Umeda) อย่างไรก็ตาม หากท่านซื้อตั๋วบนรถประจำทางหรือช่องจำหน่ายตั๋วอื่นๆ ต้องจ่ายเป็นเงินสด (เยน) เท่านั้น

สามารถซื้อตั๋วรถบัสล่วงหน้าได้หรือไม่

ขึ้นอยู่กับเส้นทางรถบัสที่ท่านต้องการขึ้น ท่านสามารถซื้อตั๋วในวันเดียวกันกับวันที่ท่านขึ้นรถ อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้ซื้อตั๋วล่วงหน้าสำหรับบริการรถบัสที่เปิดให้จองล่วงหน้าได้

2. เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง

มีที่ว่างในรถประจำทางที่ฉันจะสามารถเก็บกระเป๋าของฉันในขณะที่เดินทางไปกับรถหรือไม่

เราไม่มีบริการบริการรับฝากสัมภาระชั่วคราวบนรถบัส

บนรถบัสมีที่ว่างที่สามารถเก็บกระเป๋าสัมภาระในขณะที่เดินทางหรือไม่

กรุณาเก็บสัมภาระของท่านไว้ในช่องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายของสิ่งของใดๆ ถึงแม้ว่าจะไม่มีการจำกัดน้ำหนักรวมหรือจำนวนของสัมภาระ เราอาจจะไม่สามารถรับสัมภาระจำนวนมากหรือขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาให้กับผู้โดยสารท่านอื่นได้

3. คำถามเกี่ยวกับรถบัสที่ไปฮาคุบะ

ฉันกำลังวางแผนที่จะไปเล่นสกีที่ฮาคุบะ แต่ตารางเดินรถของเส้นทางนากาโนะ - ฮาคุบะ (Nagano - Hakuba) ในฤดูหนาวยังไม่มีในเว็บไซต์ของ

ตารางการเดินรถช่วงฤดูหนาวสำหรับเส้นทางนากาโนะ - ฮาคุบะ (Nagano - Hakuba) จะประกาศบนเว็บไซค์ราวกลางเดือนตุลาคม

ตารางการเดินรถและเริ่มรับจองสำหรับเส้นทางสนามบินนาริตะ/ฮาเนดะ - ฮาคุบะ (Narita/Haneda airport - Hakuba) จะอัพเดตบนเว็บไซต์เมื่อไร

ตารางเดินรถจะออกในเดือนสิงหาคมพร้อมกับการเริ่มเปิดจอง

ในกรณีที่เที่ยวบินดีเลย์ รถบัสจะรอฉันหรือไม่

รถประจำทางจะออกตรงตามเวลาที่กำหนดไว้แม้ว่าท่านจะไม่มาแสดงตนที่สถานที่ขึ้นรถตามเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ก่อนที่รถบัสคันถัดไปจะออก กรุณาแจ้งที่ช่องขายตั๋วเพื่อออกตั๋วใหม่สำหรับรถประจำทางเที่ยวถัดไป (หากยังมีที่นั่งว่างเหลือ)

4. คำถามอื่น ๆ

ในกรณีที่ลืมสิ่งของไว้บนรถ ต้องติดต่อที่ไหน

กรุณาสอบถามบริษัทเดินรถหรือจุดปล่อยรถบัสสายที่ขึ้น