ติดต่อสอบถาม

แบบฟอร์มติดต่อสอบถามส่งข้อความสำเร็จ !

ขอความร่วมมืออ่านคำถามที่พบบ่อย (FAQs) ก่อนส่งแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม หากท่านมีคำถามอื่นๆ สามารถติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อสอบถามด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านภายใน 2-5 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ของญี่ปุ่น) และเราอาจจะใช้เวลานานขึ้นในการติดต่อกลับท่านในช่วงวันหยุดยาวโกลเด้นวีค (27 เม.ย. – 6 พ.ค.) และวันหยุดปีใหม่ (28 ธ.ค. – 5 ม.ค.)
กรณีที่ท่านลืมสิ่งของทิ้งไว้บนรถบัสและไม่สามารถกลับมาเอาสิ่งของกลับไปได้ เราสามารถส่งกลับคืนให้ท่านได้ โดยให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เราได้รับข้อความของท่านแล้ว และจะติดต่อกลับภายใน 2-5 วันทำการ ขอขอบคุณที่สนใจในบริการของเรา

ประเภทการติดต่อ*จำเป็นต้องกรอก

คำถาม

ประเภทบุคคล*จำเป็นต้องกรอก

บุคคลธรรมดา

ประเภทเนื้อหาคำถาม*จำเป็นต้องกรอก

เส้นทางรถบัส

รายละเอียดการสอบถาม*จำเป็นต้องกรอก

ชื่อ*จำเป็นต้องกรอก

Dummy Dummy

หมายเลขโทรศัพท์

000-0000-0000

ประเทศ

Dummy Dummy

กรุณาอ่านนโยบายด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัวด้านล่างก่อนกดปุ่ม "ส่งข้อความ"

ALPICO Holdings ได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลของลูกค้าทุกท่าน ในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้และการควบคุมดูแลที่เข้มงวด

■วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ได้รับมีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ดังนี้

(1) เพื่อใช้ในการติดต่อข้อสอบถามของลูกค้า
(2) เพื่อเก็บข้อมูลสถิติโดยไม่มีการเปิดเผยตัวตน

ทั้งนี้ ทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า ทว่าอาจมีการเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และข้อมูลอื่นๆของลูกค้าให้กับบริษัทในเครือและตัวแทน โดยลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือและตัวแทนได้ทุกเมื่อในกรณีที่ไม่ต้องการให้เปิดเผยข้อมูล

■นโยบายความเป็นส่วนตัว
ALPICO Holdings ให้ความเคารพและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยข้อมูลของลูกค้าแต่ละท่านจะได้ทำการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

1. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าแต่ละท่านแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ให้ทราบทุกครั้ง และจะใช้ข้อมูลตามที่แจ้งวัตถุประสงค์ไว้เท่านั้น โดยในกรณีนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งคำร้องเพื่อยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับทาง ALPICO Holdings ได้​ ​

2. ระบบควบคุมความปลอดภัย
เพื่อป้องกับความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล ทางเราได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกัน การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหายของข้อมูล หรือการทำลายข้อมูล เช่นเดียวกับการป้องกัน การรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าว ALPICO Holdings จะควบคุมและตรวจสอบพนักงานหรือบริษัทที่ว่าจ้างจากภายนอกใดๆก็ตามที่ทำหน้าที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านมั่นใจในการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล

3. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ALPICO Holdings จะปฏิบัติตามกฎหมาย แนวทางระดับชาติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดต่างๆ

■ระบบควบคุมความปลอดภัย
ALPICO Holdings จะจัดการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น

ชื่อบริษัท ALPICO KOTSU Co., Ltd.
ที่อยู่ 2-1-1 อิกาวะโจ เมืองมัตสึโมโต้ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น 390-8518
ผู้รับผิดชอบ โฮระ โนบุโอะ
เว็บไซต์ ALPICO GROUP Global Site   https://www.alpico.co.jp/th/
อีเมล์แอดเดรส inbound_info@alpico.co.jp
ราคาสินค้า รายละเอียดของบริการจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
วันส่งมอบสินค้าบริการ วันเดินทาง
ช่องทางชำระค่าสินค้า (เกี่ยวกับการเช่ารถ)
สามารถชำระค่าบริการได้โดยช่องทางด้านล่าง
1) ชำระค่าบริการด้วยเครดิตการ์ดล่วงหน้า
2) ชำระค่าบริการด้วยการโอนเงินข้ามประเทศผ่านทางธนาคารล่วงหน้า
รายละเอียดวิธีการชำระค่าบริการจะแจ้งให้ทราบก่อนตกลงสั่งซื้อการบริการ

(เกี่ยวกับรถบัสประจำทางและบริการอื่นๆ)
โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต์ที่ท่านทำการจองโดยตรง
กำหนดวันชำระเงิน เงื่อนไขแตกต่างไปตามรายละเอียดของสินค้าและบริการ โปรดชำระค่าบริการภายในกำหนดวันที่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับการคืนเงิน (เกี่ยวกับการเช่ารถ)
ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ยกเลิกบริการ ทางบริษัทจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระมาโดยหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินและจำนวนเงินค่าบริการตามเงื่อนไขด้านล่าง

กรณียกเลิก 8-14 วันก่อนวันเดินทาง จำนวนเงิน 20% ของราคาสินค้าและบริการทั้งหมด
กรณียกเลิก 7 วัน- 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง จำนวนเงิน 30% ของราคาสินค้าและบริการทั้งหมด
กรณียกเลิกหลัง 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง จำนวนเงิน 50% ของราคาสินค้าและบริการทั้งหมด
กรณียกเลิกหลังกำหนดการเดินทาง จำนวนเต็มของราคาสินค้าและบริการทั้งหมด

(เกี่ยวกับรถบัสประจำทางและบริการอื่นๆ)
โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต์ที่ท่านทำการจองโดยตรง