ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา โปรดกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ โดยกรอกข้อความในช่องที่เป็นสีแดงให้ครบถ้วน และตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ให้ถูกต้อง เพื่อที่เราจะได้ติดต่อกลับหาท่านได้

แบบฟอร์มติดต่อสอบถามขอบคุณสำหรับคำถามของคุณ.

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด "ส่งข้อความ"
※กรณีตรงกับช่วงวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ การติดต่อกลับอาจมีความล่าช้า​ ​ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย
※กรณีที่ท่านลืมสิ่งของไว้บนรถบัส โปรดติดต่อสอบถามท่ารถบัสที่ท่านขึ้น-ลงโดยตรง

ขอขอบคุณที่ติดต่อ Alpico Group
หากคุณต้องการติดต่อเราด้วยแบบสอบถาม / ความคิดเห็นกรุณากรอกข้อมูลจากแบบฟอร์มด้านล่างและส่งให้เรา ตรวจสอบว่าได้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณในแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถตอบกลับได้

ประเภทการติดต่อ*จำเป็นต้องกรอก

คำถาม

ประเภทบุคคล*จำเป็นต้องกรอก

บุคคลธรรมดา

ประเภทเนื้อหาคำถาม*จำเป็นต้องกรอก

เส้นทางรถบัส

รายละเอียดการสอบถาม*จำเป็นต้องกรอก

Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy

Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy Dummy

ชื่อ*จำเป็นต้องกรอก

Dummy Dummy

หมายเลขโทรศัพท์

000-0000-0000

ประเทศ

Dummy Dummy

"กรุณาอ่านนโยบายด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัวด้านล่างก่อนกดปุ่ม "ส่งข้อความ"

ALPICO Holdings ได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลของลูกค้าทุกท่าน ในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้และการควบคุมดูแลที่เข้มงวด

■วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ได้รับมีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ดังนี้

(1) เพื่อใช้ในการติดต่อข้อสอบถามของลูกค้า
(2) เพื่อเก็บข้อมูลสถิติโดยไม่มีการเปิดเผยตัวตน

ทั้งนี้ ทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า ทว่าอาจมีการเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และข้อมูลอื่นๆของลูกค้าให้กับบริษัทในเครือและตัวแทน โดยลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือและตัวแทนได้ทุกเมื่อในกรณีที่ไม่ต้องการให้เปิดเผยข้อมูล

■นโยบายความเป็นส่วนตัว
ALPICO Holdings ให้ความเคารพและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยข้อมูลของลูกค้าแต่ละท่านจะได้ทำการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

1. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าแต่ละท่านแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ให้ทราบทุกครั้ง และจะใช้ข้อมูลตามที่แจ้งวัตถุประสงค์ไว้เท่านั้น โดยในกรณีนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งคำร้องเพื่อยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับทาง ALPICO Holdings ได้​ ​

2. ระบบควบคุมความปลอดภัย
เพื่อป้องกับความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล ทางเราได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกัน การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหายของข้อมูล หรือการทำลายข้อมูล เช่นเดียวกับการป้องกัน การรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าว ALPICO Holdings จะควบคุมและตรวจสอบพนักงานหรือบริษัทที่ว่าจ้างจากภายนอกใดๆก็ตามที่ทำหน้าที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านมั่นใจในการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล

3. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ALPICO Holdings จะปฏิบัติตามกฎหมาย แนวทางระดับชาติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดต่างๆ

■ระบบควบคุมความปลอดภัย
ALPICO Holdings จะจัดการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น