[เส้นทางและตารางเวลา] มัตสึโมโต้

Japan

เพลินใจไปในเมืองแห่งปราสาทแบบดั้งเดิม

ปราสาทมัตสึโมโต้ สมบัติที่สำคัญของชาติ เป็นสถานที่น่าเยี่ยมชม ไม่ว่าในยามแวดล้อมไปด้วยดอกซากุระหรือหิมะเดินเที่ยวชมรอบเมืองมัตสึโมโต้ ที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองแห่งปราสาทอันเต็มไปด้วยชีวิตชีวาพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองมัตสึโมโต้เป็นสถานที่แนะนำสำหรับผู้รักงานศิลปะสมัยใหม่จากฝีมือของศิลปินผู้มีชื่อเสียงอย่าง "ยาโยอิ คุซามะ"