[เส้นทางและตารางเวลา] เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

Japan

กำแพงหิมะขนาดยักษ์บนเส้นทางเจแปนแอลป์

เส้นทางทาเตยามะคุโรเบะ ทอดผ่านเทือกเขาเจแปนแอลป์ตอนเหนือ มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องทัศนียภาพกำแพงหิมะซึ่งมีความสูงกว่า 20 เมตรนักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่านกำแพงหิมะได้ระหว่างกลางเดือนเม.ย. ถึงพฤษภาคม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีนอกจากนี้ยังแนะนำให้ลองขึ้นโรปเวย์เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของเจแปนแอลป์ด้วย