[เส้นทางและตารางเวลา] สุวะ

Japan

ดินแดนที่เต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งถูกขนานนามกันว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก"

สุวะมักถูกเปรียบเทียบกับสวิตเซอร์แลนด์ในยุโรปด้วยความคล้ายคลึงกันของธรรมชาติ ทิวทัศน์ สภาพอากาศ และชื่อเสียงในเรื่องเป็นแหล่งผลิตนาฬิกาชั้นเยี่ยมหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปเมื่อมาเยือนสุวะคือศาลเจ้าสุวะ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกับทะเลสาบสุวะการเดินเล่นชิลๆชมบรรยากาศรอบทะเลสาบสุวะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แนะนำตลอดทั้ง 4 ฤดู

รถบัสด่วน