Route Bus Nagano

Togakushi

Nagano

Timetable
[ Green season ]
April 1 - December 6, 2024

Outward

To Nagano
Timetable
Operation Date
Togakushi Campground
Togakushi Okusha
Path to Kagami Pond
Togakushi Chusha
Togakushi Hokosha
Soba Museum
Zenkoji Daimon
Nagano Station
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
8:38
10:03
11:23
12:23
13:23
14:23
15:13
16:13
17:13
18:33
8:42
10:07
11:27
12:27
13:27
14:27
15:17
16:17
17:17
18:37
8:44
10:09
11:29
12:29
13:29
14:29
15:19
16:19
17:19
18:39
6:42
7:47
8:45
10:10
11:30
12:30
13:30
14:30
15:20
16:20
17:20
18:40
6:48
7:53
8:53
10:18
11:38
12:38
13:38
14:38
15:28
16:28
17:28
18:48
6:52
7:57
8:57
10:22
11:42
12:42
13:42
14:42
15:32
16:32
17:32
18:52
7:33
8:43
9:43
11:03
12:23
13:32
14:23
15:23
16:13
17:13
18:13
19:33
7:48
8:58
9:58
11:18
12:38
13:38
14:38
15:38
16:28
17:28
18:28
19:48

Only major stops are listed on this timetable.

(▲)= Operates only on Sat/Sun/Holidays.

(■)= Operates only on weekdays.

Homeward

To Togakushi
Timetable
Operation Date
Nagano Station
Zenkoji Daimon
Zenkoji Nishi
Zenkoji Kita
Soba Museum
Togakushi Hokosha
Togakushi Chusha
Path to Kagami Pond
Togakushi Okusha
Togakushi Campground
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
7:00
8:30
9:40
10:40
11:30
12:30
13:30
15:10
16:10
17:00
17:20
18:00
18:30
19:00
7:07
8:37
9:47
10:47
11:37
12:37
13:37
15:17
16:17
17:07
17:27
18:07
18:37
19:07
7:10
8:40
9:50
10:50
11:40
12:40
13:40
15:20
16:20
17:10
17:30
18:10
18:40
19:10
7:11
8:41
9:51
10:51
11:41
12:41
13:41
15:21
16:21
17:11
17:31
18:11
18:41
19:11
7:54
9:24
10:34
11:34
12:24
13:24
14:29
16:09
17:09
17:59
18:19
18:59
19:29
19:59
7:57
9:27
10:37
11:37
12:27
13:27
14:32
16:12
17:12
18:02
18:22
19:02
19:32
20:02
8:04
9:34
10:44
11:44
12:34
13:34
14:39
16:19
17:19
18:09
18:29
19:11
19:41
20:11
8:05
9:35
10:45
11:45
12:35
13:35
14:40
16:20
17:20
18:10
18:30
8:08
9:38
10:48
11:48
12:38
13:38
14:43
16:23
17:23
18:13
18:33
8:14
9:41
10:54
11:54
12:44
13:44
14:51
16:31
17:31
18:21
18:41

Only major stops are listed on this timetable.

(▲)= Operates only on Sat/Sun/Holidays.

(■)= Operates only on weekdays.

Timetable
[ Winter Season ]
December 9, 2023 - March 31, 2024

Outward

To Nagano
Timetable
Operation Date
Togakushi Ski Resort
Togakushi Chusha
Togakushi Hokosha
Soba Museum
Joyama Koen-mae
Zenkoji Daimon
Showa-dori
Nagano Station
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
8:35
10:00
11:20
12:20
13:20
14:20
15:10
16:10
17:10
6:42
7:47
8:45
10:10
11:30
12:30
13:30
14:30
15:20
16:20
17:20
18:30
6:48
7:53
8:53
10:18
11:38
12:38
13:38
14:38
15:28
16:28
17:28
18:38
6:52
7:57
8:57
10:22
11:42
12:42
13:42
14:42
15:32
16:32
17:32
18:42
7:31
8:41
9:41
11:06
12:21
13:21
14:21
15:21
16:11
17:11
18:11
19:21
7:33
8:43
9:43
11:08
12:23
13:23
14:23
15:23
16:13
17:13
18:13
19:23
7:38
8:48
9:48
11:13
12:28
13:28
14:28
15:28
16:18
17:18
18:18
19:28
7:48
8:58
9:58
11:23
12:38
13:38
14:38
15:38
16:28
17:28
18:28
19:38

(●)= Operates only on Saturdays, Sundays and holidays.

Homeward

To Togakushi
Timetable
Operation Date
Nagano Station
Showa-dori
Zenkoji Daimon
Zenkoji Kita
Soba Museum
Togakushi Hokosha
Togakushi Chusha
Togakushi Ski Resort
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
7:00
8:30
9:40
10:40
11:30
12:30
13:30
15:10
16:10
17:00
17:20
18:00
18:30
19:00
7:02
8:32
9:42
10:42
11:32
12:32
13:32
15:12
16:12
17:02
17:22
18:02
18:32
19:02
7:07
8:37
9:47
10:47
11:37
12:37
13:37
15:17
16:17
17:07
17:27
18:07
18:37
19:07
7:11
8:41
9:51
10:51
11:41
12:41
13:41
15:21
16:21
17:11
17:31
18:11
18:41
19:11
7:15
8:45
9:55
10:55
11:45
12:45
13:45
15:25
16:25
17:15
17:35
18:15
18:45
19:15
7:57
9:27
10:37
11:37
12:27
13:27
14:32
16:12
17:12
18:02
18:22
19:02
19:32
19:57
8:04
9:34
10:44
11:44
12:34
13:34
14:39
16:19
17:19
18:09
18:29
19:11
19:41
20:06
8:17
9:47
10:57
11:57
12:47
13:47
14:54
16:34
17:34

(▲)= Operates only on weekdays.

(●)= Operates only on Saturdays, Sundays and holidays.