Express Bus Nagano

Osaka & Kyoto

Nagano

Outward

To Nagano
[ Osaka & Kyoto → Nagano ]
Timetable
MAP
Universal Studios Japan (dep.)
Osaka(Umeda) (dep.)
Shin-osaka (dep.)
Kyoto Sta Hachijo Exit (dep.)
Kyoto Fukakusa (dep.)
-
Omi Interchange (arr.)
Koshoku Interchange (arr.)
Nagano Interchange (arr.)
Tanbajima-hashiminami (arr.)
Nagano Sta. (arr.)
21:05
13:00
21:50
13:09
21:59
23:10
13:53
23:25
6:01
19:11
6:19
19:18
6:26
19:28
6:36
19:34
6:42

Homeward

To Osaka & Kyoto
[ Nagano → Osaka & Kyoto ]
Timetable
MAP
Nagano Sta. (dep.)
Tanbajima-hashiminami (dep.)
Nagano Interchange (dep.)
Koshoku Interchange (dep.)
Omi Interchange (dep.)
-
Kyoto Fukakusa (arr.)
Kyoto Sta Hachijo Exit (arr.)
Shin-osaka (arr.)
Osaka(Umeda) (arr.)
Universal Studios Japan (arr.)
13:15
22:15
13:24
22:24
13:34
22:34
13:41
22:41
22:59
19:03
5:44
5:55
19:46
7:04
19:55
7:13
7:48