SPECIAL TICKETSPECIAL TICKET

4DAY ALPS WIDE FREE PASSPORT

พาสรถบัสสำหรับใช้งาน 4 วัน ขึ้นลงรถบัสกี่ครั้งก็ได้ในเขตมัตสึโมโต้ คามิโคจิ โนริคุระ ทาคายาม่า ชิราคาว่าโกะและฮิรายุออนเซ็น คามิโคจิและโนริคุระ

4 DAY ALPS WIDE FREE PASSPORT
คืออะไร?

พาสรถบัสขึ้นลงได้ไม่จำกัดครั้งภายใน 4 วัน สามารถใช้เดินทางตะลุยเจแปนแอลป์ตอนเหนือไปสถานที่ท่องเที่ยวติดดาวของทั้งจังหวัดนากาโนะและกิฟุ ครอบคลุมเมืองมัตสึโมโต้ คามิโคจิ โนริคุระ ชิราโฮเนะออนเซ็น ทาคายาม่า ชิราคาว่าโก เกโระออนเซ็น รวมถึงชินโฮทากะโรปเวย์ และพิเศษสุดๆเพราะยังสามารถเลือกซื้อพาสพร้อมตั๋วกระเช้าชินโฮทากะโรปเวย์ในราคาพิเศษได้ด้วย!

ราคา
14 เม.ย. - 15 พ.ย.
4 Day Alps WIDE Free Passport
รวมตั๋วขึ้นลงกระเช้าชินโฮทากะ [ 4 วันติดต่อกัน ]
ผู้ใหญ่
16,300 เยน
เด็ก
8,150 เยน
4 Day Alps WIDE Free Passport
[ 4 วันติดต่อกัน ]
ผู้ใหญ่
14,000 เยน
เด็ก
7,000 เยน
16 พ.ย. - 13 เม.ย.
4 Day Alps WIDE Free Passport
รวมตั๋วขึ้นลงกระเช้าชินโฮทากะ [ 4 วันติดต่อกัน ]
ผู้ใหญ่
14,300 เยน
เด็ก
7,150 เยน
4 Day Alps WIDE Free Passport
[ 4 วันติดต่อกัน ]
ผู้ใหญ่
12,000 เยน
เด็ก
6,000 เยน

(※)ราคาพาสลดราคาพิเศษระหว่างธ.ค.-มี.ค. เนื่องจากรถบัสบางสายหยุดวิ่งให้บริการ

(※)ราคาพาสผู้ใหญ่เริ่มนับตั้งแต่เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

ขอบเขตการใช้พาส
Route Map
สถานที่จำหน่ายพาส
ซื้อพาสในญี่ปุ่น

(*) เวลาทำการของสถานที่ขายตั๋วฝั่งจ.กิฟุ โปรดสอบถาม Nohi Bus

ซื้อพาสออนไลน์

Q&A

จะจองรถบัสได้อย่างไร?

รถบัสทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตพาสรถบัส 4-Day Alps WIDE Free Passport ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้ โปรดมาเข้าแถวรอเพื่อขึ้นรถบัสในวันเดินทาง ยกเว้น รถบัสสายรถบัสด้านล่าง

1. รถบัสตรงจากมัตสึโมโต้ไปคามิโคจิ
สามารถทำการจองที่นั่งล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยนำพาสไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ขายตั๋วที่ท่ารถบัสมัตสึโมโต้ (สำหรับการเดินทางโดยนั่งรถไฟและไปต่อรถบัสที่ชินชิมะชิมะ ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้)

2. รถบัสจากคามิโคจิไปชินชิมะชิมะ โนริคุระ ชิราโฮเนะออนเซ็น
สามารถทำการจองที่นั่งได้ โดยนำพาสไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ขายตั๋วที่ท่ารถบัสคามิโคจิ

ส่วนรถบัสสายทาคายามะ - มัตสึโมโต้ มีรอบที่จองที่นั่งได้และรอบที่จองไม่ได้ ผู้ที่ใช้พาส 4-Day Alps WIDE Free Passport จะสามารถขึ้นได้เฉพาะรถบัสรอบที่จองไม่ได้เท่านั้น

คามิโคจิเปิด-ปิดเมื่อไหร่?

คามิโคจิเปิดตั้งแต่ 17 เมษายน - 15 พฤศจิกายนของทุกปี

รถบัสที่ไม่ได้วิ่งให้บริการทั้งปีมีรถบัสสายไหนบ้าง?

1. รถบัสทุกสายที่ไปคามิโคจิวิ่งตั้งแต่ 17 เม.ย. - 15 พ.ย.
2. รถบัสชมกำแพงหิมะ "ฮารุยามะบัส" (โนริคุระโคเก็ง-คุไรกาฮาระ/ไดเซ็กเค คาตาโนะโกยะ) วิ่งตั้งแต่ปลายเม.ย. - 30 มิ.ย.
3. รถบัสชมพระอาทิตย์ขึ้น "โกะไรโคบัส" (โนริคุระโคเก็ง-ยอดเขาโนริคุระ) วิ่งตั้งแต่กลางก.ค. - กลางก.ย.
4. รถบัสสายโนริคุระโคเก็ง-ยอดเขาโนริคุระ วิ่งตั้งแต่ 1 ก.ค. - 31 ต.ค.
5. รถบัสชมพระอาทิตย์ขึ้น "โกะไรโคบัส" (ฮิรายุออนเซ็น-ยอดเขาโนริคุระ) วิ่งตั้งแต่กลางก.ค.-กลางก.ย.
6. รถบัสสายโฮโนกิไดระ-ยอดเขาโนริคุระ วิ่งตั้งแต่กลางพ.ค. - 31 ต.ค.
7. รถบัสสายมัตสึโมโต้-ชินโฮทากะโรปเวย์ วิ่งตั้งแต่กลางก.ค.-ปลายส.ค.
* รายละเอียดที่แน่นอนสามารถตรวจสอบได้จากตารางเวลาบัสแต่ละสาย

สามารถเอากระเป๋าหรือสัมภาระขึ้นบัสได้หรือไม่?

ท่านสามารถเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ไว้ที่ช่องใส่สัมภาระใต้ท้องรถได้ สัมภาระของท่านอาจถูกวางซ้อนด้วยสัมภาระของผู้โดยสารท่านอื่น และอาจถูกย้ายตำแหน่งที่วางหรือเปลี่ยนมุม บริษัทเราไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหาย รอยขีดข่วน รอยเปื้อนหรือการสูญหายที่เกิดขึ้นได้

สัมภาระที่ใส่ใต้ท้องรถมีกำหนดขนาดหรือน้ำหนักสูงสุดหรือไม่?

สัมภาระที่ใส่ใต้ท้องรถไม่มีกำหนดขนาดหรือน้ำหนักตายตัว แต่หากสัมภาระของท่านทำความเดือดร้อนให้ผู้โดยสารท่านอื่น เราอาจจะปฏิเสธไม่รับสัมภาระของท่านขึ้นรถ

กรณีทำพาสหาย สามารถออกพาสให้ใหม่ได้หรือไม่?

กรณีทำพาสหาย ไม่สามารถออกพาสให้ใหม่ได้

พาส 4 Day Alps WIDE Free Passport สามารถใช้ขึ้นรถบัสดูกำแพงหิมะ (ฮารุยามะบัส) รถบัสดูพระอาทิตย์ขึ้น (โกะไรโคบัส) และรถบัสสายมัตสึโมโต้-ทาคายาม่าได้หรือไม่?

พาส 4 Day Alps WIDE Free Passport สามารถใช้ขึ้นรถบัสสายดังกล่าวได้ทั้งหมด

พาส 4 Day Alps WIDE Free Passport สามารถใช้ขึ้นรถไฟอัลปิโก้สายคามิโคจิได้หรือไม่?

สามารถใช้ขึ้นได้

พาส 4-Day Alps WIDE Free Passport สามารถใช้ขึ้นรถบัสรอบที่วิ่งตรงจากมัตสึโมโต้ไปคามิโคจิ โดยไม่ต้องต่อรถไฟได้หรือไม่?

สามารถใช้ขึ้นได้ แต่ต้องทำการจองที่นั่งล่วงหน้า โดยนำพาสไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ขายตั๋วที่ท่ารถบัสมัตสึโมโต้ (สามารถจองล่วงหน้าได้ 1 วัน)

กรณีที่จะใช้พาส 4 Day Alps WIDE Free Passport โดยเดินทางด้วยรถไฟJR เพื่อมาต่อรถไฟจากสถานีมัตสึโมโต้ไปสถานีชินชิมะชิมะ จำเป็นต้องจ่ายค่าโดยสารรถไฟระหว่างสถานีมัตสึโมโต้กับสถานีชินชิมะชิมะหรือไม่?

เมื่อเดินทางถึงสถานีชินชิมะชิมะ ท่านสามารถซื้อหรือแลกพาสได้ที่สถานีชินชิมะชิมะได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารรถไฟในส่วนมัตสึโมโต้-ชินชิมะชิมะเพิ่มเติม

ค่าที่นั่งที่สำหรับรถบัสชมพระอาทิตย์ขึ้นคืออะไร?

ค่าที่นั่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เก็บกับผู้โดยสารที่ต้องการขึ้นรถบัสชมพระอาทิตย์ขึ้นคนละ 300 เยน นอกเหนือไปจากค่าโดยสารปกติ รถบัสชมพระอาทิตย์ขึ้นออกเดินทางจากฮิรายุออนเซ็น(จ.กิฝุ) และโนริคุระโคเก็ง(จ.นากาโนะ) กรณีที่ใช้พาส 4 Day Alps WIDE Free Passport ท่านจำเป็นต้องจ่ายค่าที่นั่งดังกล่าวเพิ่มเติมในกรณีที่ขึ้นรถจากฝั่งฮิรายุออนเซ็น (ฝั่งโนริคุระโคเก็งไม่ต้องจ่าย)

สามารถคืนเงินค่าพาสได้หรือไม่

ไม่สามารถคืนเงินค่าพาสได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ตะลุยเที่ยวสถานที่ยอดฮิตในนากาโนะและกิฟุด้วยพาส 4-Day Alps WIDE Free Passport มีจำหน่ายออนไลน์ที่ KKday

4-Day Alps WIDE Free Passport