รถบัสด่วน นากาโนะ

โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท / สนามบินนาริตะ

นากาโนะ

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
แผนที่
ประเภทที่นั่ง
Narita Airport Terminal 3 (ออก)
Narita Airport Terminal 2 (ออก)
Narita Airport Terminal 1 (ออก)
Tokyo Disneyland®(ออก)
Tokyo DisneySea® (ออก)
Keisei Ueno Station (ออก)
Bus Terminal Tokyo Yaesu (ออก)
Matsumoto Bus Terminal (ถึง)
Nagano Station (ถึง)
ที่นั่ง 3 แถว
20:45
20:50
20:55
22:20
22:40
23:40
0:05
5:21
6:33

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

รถบัสเส้นทางนี้สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน

ขากลับ

ไปโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท / สนามบินนาริตะ
ตารางเวลา
แผนที่
ประเภทที่นั่ง
Nagano Station (ออก)
Matsumoto Bus Terminal (ออก)
Keisei Ueno Station (ถึง)
Bus Terminal Tokyo Yaesu (ถึง)
Tokyo Disneyland® (ถึง)
Tokyo DisneySea® (ถึง)
Narita Airport Terminal 3 (ถึง)
Narita Airport Terminal 2 (ถึง)
Narita Airport Terminal 1 (ถึง)
ที่นั่ง 3 แถว
22:00
23:15
5:20
5:40
7:00
7:10
8:30
8:35
8:40

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

รถบัสเส้นทางนี้สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน