หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่าโกะ (Shirakawago)

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติในเมืองแห่งประวัติศาสตร์

หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ (Shirakawago) เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ด้วยสถาปัตยกรรมบ้านทรงหลังคาทรงมือพนมที่เรียกว่ากัชโชสุคุริซึ่งมีมาแต่โบราณ ทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงดำรงการใช้ชีวิตที่มีมาแต่เดิมในอดีต เพื่อต่อสู้กับความหนาวเหน็บและหิมะในฤดูหนาว คุณสามารถมาเที่ยวชิราคาว่าโกะแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะลองสัมผัสบรรยากาศโดยการค้างแรมหนึ่งคืนในหมูบ้านก็ได้

ที่อยู่

Ogimachi, Shirakawa, Ono District, Gifu Prefecture 501-5600

การเดินทาง

นั่งรถบัส 50 นาที จากท่ารถบัสทาคายาม่า