บึงชิราโคะมะ (Shirakoma Pond)

เดินเล่นไปในถิ่นที่อยู่ของพืชพรรณท้องถิ่นหลายร้อยชนิด

บึงชิราโคะมะ (Shirakoma Pond) ตั้งอยู่ในป่าดึกดําบรรพ์ของเทือกเขายาสึกาทาเกะตอนเหนือ (Yatsugatake) บึงแห่งนี้เป็นบึงธรรมชาติบนความสูงกว่า 2,100 เมตรที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ระหว่างเดินไปบึงชิราโคะมะจะผ่านต้นไม้และพืชพื้นเมืองนานาพรรณ ซึ่งมีอายุกว่าร้อยๆปีมากถึงกว่า 485 ชนิด

ที่อยู่

Koumi, Minamisaku District, Nagano Prefecture

การเดินทาง

นั่งรถบัสประมาณ 65 นาที จากสถานี JR Chino

รถบัสด่วน