รถบัสธรรมดา คามิโคจิ

มัตสึโมโต้

คามิโคจิ

ขาไป

ไปคามิโคจิ 17 เมษายน – 15 พฤศจิกายน 2024
ตารางเวลา
แผนที่
【จอง/ซื้อตั๋วล่วงหน้า】
【รถบัส】Matsumoto Bus Terminal (ออก)
【รถไฟ】AK-01 Matsumoto Station (ออก)
【รถไฟ】AK-14 Shin-shimashima Station (ถึง)
ต่อรถบัส
【รถบัส】K-01 Shin-shimashima Station (ออก)
【รถบัส】K-17 Oyako-daki
【รถบัส】K-20 Sawando Bus Terminal
【รถบัส】K-26 Nakanoyu
【รถบัส】K-28 Taisho Pond
【รถบัส】K-29 Teikoku Hotel Mae
【รถบัส】K-30 Kamikochi Bus Terminal
R
NR
NR
NR
NR
NR
R
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
5:30
10:15
6:31
8:02
8:43
9:23
10:10
10:45
11:30
12:09
12:50
13:29
14:46
15:26
7:01
8:32
9:14
9:54
10:40
11:15
12:00
12:39
13:20
13:59
15:17
15:57
6:00
7:10
8:40
9:25
10:05
10:50
10:50
11:30
12:10
※12:50
13:30
※14:10
※15:30
16:10
6:30
7:40
9:10
9:55
10:35
11:20
11:20
12:00
12:40
13:20
14:00
14:40
16:00
16:40
6:38
7:48
9:18
10:03
10:43
11:28
11:28
12:08
12:48
13:28
14:08
14:48
16:08
16:48
6:50
8:00
9:30
10:15
10:55
11:40
11:40
12:20
13:00
14:20
17:00
6:56
8:06
9:36
10:21
11:01
11:46
11:46
12:26
13:06
14:26
17:06
7:01
8:11
9:41
10:26
11:06
11:51
11:51
12:31
13:11
14:31
17:11
7:05
8:15
9:45
10:30
11:10
11:55
11:55
12:35
13:15
14:35
17:15

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

(※) = รถบัสที่ออกเดินทางจาก Shin-Shimashima station เวลา 12:50, 14:10 และ 15:30 น. เป็นรถบัสที่วิ่งไปโนริคุระ โปรดลงรถบัสที่ K-20 Sawando Bus Terminal เพื่อต่อรถบัสไปคามิโคจิ สามารถดูตารางเวลารถบัสจาก Sawando ไป Kamikochiได้ที่นี่

 

(R) = รถบัสรอบที่ต้องจองล่วงหน้า จากท่ารถบัสมัตสึโมโต้ จะมีรถบัสเที่ยวพิเศษ (National Park Liner) วิ่งตรงไปคามิโคจิโดยไม่ต้องรถต่อได้แก่รอบ 5:30 น.และ 10:15 น. ซึ่งจำเป็นต้องจองที่นั่งล่วงหน้า สามารถจองและซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ JapanBusOnline.com หรือที่ท่ารถบัสมัตสึโมโต้

 

(NR) = รถบัสรอบที่ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ สามารถซื้อตั๋วขาเดียวได้ที่ท่ารถบัสมัตสึโมโต้หรือสถานี JR Matsumoto

 

โปรดอ่าน!

– รถบัสไปคามิโคจิจากชินชิมะชิมะและมัตสึโมโต้ยังคงใช้ระบบเดิม คือ ซื้อตั๋วและเข้าคิวขึ้นรถตามลำดับก่อนหน้าโดยไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ สามารถซื้อตั๋วได้ที่ท่ารถบัสมัตสึโมโต้และสถานีรถไฟ JR มัตสึโมโต้

– รถบัสขาไปคามิโคจิจากชินชิมะชิมะและมัตสึโมโต้ กรณีที่ลงกลางทางเช่นที่ป้าย K-28 Taisho Pond จะทำให้ตั๋วใบนั้นเป็นโมฆะ หากต้องการขึ้นรถต่อไปลงปลายทางที่ท่ารถบัสคามิโคจิ ต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มเติม 430 เยน อย่างไรก็ตาม หากท่านมีตั๋วขากลับหรือพาสรถบัสที่ครอบคลุมรถบัสสายนี้ สามารถขึ้นรถต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารเพิ่มเติม

 

อ่านวิธีการเดินทางระหว่าง Matsumoto – Kamikochi อย่างละเอียดได้ที่นี่ >

 

ผู้ที่มีพาส 2 Day Free Passport, 4-Day Alps WIDE Passport หรือ Alps Crossing Ticket (Kamikochi-type) สามารถขึ้นรถบัสตรงได้ด้วย แต่ต้องนำพาสไปแสดงที่ช่องขายตั๋วที่ท่ารถบัสมัตสึโมโต้ และแจ้งเที่ยวรถและป้ายที่ท่านต้องการขึ้น-ลงกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะทำการจองที่นั่งให้กับท่านเอง (เนื่องจากรถบัสสายนี้รวมอยู่ในพาสแล้ว จึงไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มเติมอีก) สามารถจองล่วงหน้าได้ 1 วันก่อนเดินทาง

 

รถบัสตรงที่ออกจากท่ารถบัสมัตสึโมโต้เวลา 5:30 น. และ 10:15 น. สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน (สามารถซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ก่อนขึ้นรถได้ แต่มีโอกาสที่ที่นั่งอาจเต็มแล้ว จึงแนะนำให้ทำการจองล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์)

ขากลับ

ไปมัตสึโมโต้ 17 เมษายน – 15 พฤศจิกายน 2024
ตารางเวลา
แผนที่
【จอง/ซื้อตั๋วล่วงหน้า】
【รถบัส】K-30 Kamikochi Bus Terminal (ออก)
【รถบัส】K-29 Teikoku Hotel Mae
【รถบัส】K-28 Taisho Pond
【รถบัส】K-26 Nakanoyu
【รถบัส】K-20 Sawando Bus Terminal
【รถบัส】K-17 Oyako-daki
【รถบัส】K-01 Shin-shimashima Station (ถึง)
ต่อรถไฟ
【รถไฟ】AK-14 Shin-shimashima Station (ออก)
【รถไฟ】AK-01 Matsumoto Station (ถึง)
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
7:50
9:30
10:40
11:25
12:05
12:40
13:20
14:05
14:40
15:15
16:00
16:40
17:30
7:52
9:32
10:42
11:27
12:07
12:42
13:22
14:07
14:42
15:17
16:02
16:42
17:32
7:57
9:37
10:47
11:32
12:12
12:47
13:27
14:12
14:47
15:22
16:07
16:47
17:37
8:03
9:43
10:53
11:38
12:18
12:53
13:33
14:18
14:53
15:28
16:13
16:53
17:43
8:15
9:55
11:05
11:50
12:30
13:05
13:45
14:30
15:05
15:40
16:25
17:05
17:55
8:23
10:03
11:13
11:58
12:38
13:13
13:53
14:38
15:13
15:48
16:33
17:13
18:03
8:55
10:35
11:45
12:30
13:10
13:45
14:25
15:10
15:45
16:20
17:05
17:45
18:35
9:22
10:53
12:07
12:48
13:27
14:06
14:45
15:25
16:04
16:43
17:22
18:00
18:41
9:52
11:22
12:36
13:17
13:56
14:36
15:15
15:55
16:34
17:13
17:52
18:30
19:11

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

(R) = รถบัสที่ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า

ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2020 เป็นต้นไป รถบัสขากลับจากคามิโคจิ ไปชินชิมะชิมะ มัตสึโมโต้ โนริคุระและชิราโฮเนะออนเซ็น จะเปลี่ยนเป็นระบบจองที่นั่งล่วงหน้าทั้งหมด ตามรายละเอียดดังนี้

 

1. การจองตั๋ว

– สามารถจองตั๋วและซื้อตั๋วได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ จองออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ japanbusonline.com และทางช่องขายตั๋วที่ท่ารถบัสคามิโคจิ

– เมื่อท่านจองตั๋ว สามารถเลือกป้ายที่ต้องการขึ้นและลงได้ สามารถเลือกขึ้นระหว่างทางจากป้าย K-28 Taisho Pond หรือK-29 Imperial Hotel ได้ด้วย

– กรณีที่ท่านจองและซื้อตั๋วออนไลน์ ให้ท่านพิมพ์ e-ticket หรือแสดง e-ticket จากมือถือให้คนขับดูตอนขึ้นรถ

 

2. ระยะเวลาการจอง

– สามารถทำการจองได้ตั้งแต่ก่อนวันที่ขึ้นรถได้ล่วงหน้า 1 เดือน และระบบจะปิดรับจอง 15 นาทีก่อนเวลารถบัสออกจากท่ารถบัสคามิโคจิ

– กรณีที่ระบบปิดการจองไปแล้ว (เหลือไม่ถึง 15 นาทีก่อนเวลารถออก) ให้ไปสอบถามที่ช่องขายตั๋วที่ท่ารถบัสคามิโคจิ หากยังมีที่นั่งเหลือก็สามารถขึ้นรถได้ โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นคนแนะนำท่านเอง

 

3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง

– สามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้ภายใน 15 นาทีก่อนเวลารถออก

– สำหรับผู้ที่จองผ่านเว็บไซต์ japanbusonline.com สามารถล็อกอินเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตนเอง

– สำหรับผู้ที่จองและซื้อตั๋วที่ท่ารถบัสคามิโคจิ ให้ติดต่อที่ช่องขายตั๋วโดยตรง

 

4. สำหรับผู้ที่มีพาสรถบัสประเภทต่างๆ

– ผู้ที่มีพาส 2 Day Free Passport, 4-Day Alps WIDE Passport หรือ Alps Crossing Ticket (Kamikochi-type) ให้ท่านแสดงพาสที่ช่องขายตั๋วที่ท่ารถบัสคามิโคจิ และแจ้งเที่ยวรถและป้ายที่ท่านต้องการขึ้น-ลงกับเจ้าหน้าที่ได้เลย เจ้าหน้าที่จะทำการจองที่นั่งให้กับท่านเอง (เนื่องจากรถบัสสายนี้รวมอยู่ในพาสแล้ว จึงไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มเติมอีก)

 

5. ตั๋วโดยสารแบบไปกลับและบัตรคิว (เซริเค็ง)

– ตั้งแต่ปี 2020 จะยกเลิกระบบบัตรคิวและตั๋วโดยสารแบบไปกลับ เหลือเพียงตั๋วแบบขาเดียวเท่านั้น

 

6. ชานชาลารถบัสที่ท่ารถบัสคามิโคจิ

– ชานชาลาหมายเลข 4: ไปชินชิมะชิมะ / มัตสึโมโต้

– ชานชาลาหมายเลข 6: ไปโนริคุระ / ชิราโฮเนะออนเซ็น

 

อ่านวิธีการเดินทางระหว่าง Matsumoto – Kamikochi อย่างละเอียดได้ที่นี่ >

 

รถบัสตรงที่ออกจากคามิโคจิ สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน (สามารถซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ก่อนขึ้นรถได้ แต่มีโอกาสที่ที่นั่งอาจเต็มแล้ว จึงแนะนำให้ทำการจองล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์)

พาสรถบัสแนะนำ

รถบัสเส้นทางนี้อยู่ในขอบเขตการใช้งานของพาสรถบัสด้านล่าง

โรงแรมที่พักแนะนำ
คามิโคจิ
KAMIKOCHI LEMEIESTA HOTEL

พักแบบมีสไตล์ในรีสอร์ทหรูกลางเทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น

มัตสึโมโต้
HOTEL SHOHO

หนึ่งใน 100 โรงแรมและเรียวกังที่ดีที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญ และเป็นหนึ่งในเรียวกัง 5 ดาวในจังหวัดนากาโนะ ปลดปล่อยตัวเองไปกับออนเซ็นและวิวตระการตาของเจแปนแอลป์

มัตสึโมโต้
HOTEL BUENA VISTA

โรงแรมแลนด์มาร์คเมืองมัตสึโมโต้ ระดับพรีเมี่ยมสุดหรูพร้อมทิวทัศน์ของเจแปนแอลป์

มัตสึโมโต้
ALPICO PLAZA HOTEL

ที่พักสะดวกสบายและเดินทางสะดวก เหมาะที่จะใช้เป็นเบสในการท่องเที่ยวในนากาโนะ

มัตสึโมโต้
Ace Inn Matsumoto

ที่พักสะดวกสบายและราคาไม่แพงใกล้สถานีที่สุด