รถบัสธรรมดา คามิโคจิ

มัตสึโมโต้

คามิโคจิ

ขาไป

ไปคามิโคจิ 17 เมษายน – 15 พฤศจิกายน 2021
ตารางเวลา
แผนที่
【จอง/ซื้อตั๋วล่วงหน้า】
【รถบัส】Matsumoto Bus Terminal (ออก)
【รถไฟ】AK-01 Matsumoto Station (ออก)
【รถไฟ】AK-14 Shin-shimashima Station (ถึง)
ต่อรถบัส
【รถบัส】K-01 Shin-shimashima Station (ออก)
【รถบัส】K-17 Oyako-daki
【รถบัส】K-20 Sawando Bus Terminal
【รถบัส】K-26 Nakanoyu
【รถบัส】K-28 Taisho Pond
【รถบัส】K-29 Teikoku Hotel
【รถบัส】K-30 Kamikochi Bus Terminal
R
NR
NR
NR
NR
NR
R
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
5:30
10:15
6:31
8:00
8:41
9:23
10:10
10:45
11:30
12:09
12:50
13:29
14:07
15:26
7:01
8:30
9:12
9:54
10:40
11:15
12:00
12:39
13:20
13:59
14:38
15:57
6:00
7:10
8:40
9:30
10:10
10:50
10:50
11:30
12:10
※12:50
13:30
※14:10
14:45
16:10
6:30
7:40
9:10
10:00
10:40
11:20
11:20
12:00
12:40
14:00
15:15
16:40
6:30
7:48
9:18
10:08
10:48
11:28
11:28
12:08
12:48
14:08
15:23
16:48
6:50
8:00
9:30
10:20
11:00
11:40
11:40
12:20
13:00
14:20
15:35
17:00
6:56
8:06
9:36
10:26
11:06
11:46
11:46
12:26
13:06
14:26
15:41
17:06
7:01
8:11
9:41
10:31
11:11
11:51
11:51
12:31
13:11
14:31
15:46
17:11
7:05
8:15
9:45
10:35
11:15
11:55
11:55
12:35
13:15
14:35
15:50
17:15

IMPORTANT ANNOUNCEMENT—————————

Due to the damage to Tagawa bridge caused by heavy rainfalls during 8/14-15, the train service between Matsumoto station and Nagisa station is suspended until further notice. Until the train resume its normal service, train replacement bus services will operate between Matsumoto station and Nagisa station.

 

For those travelling to Kamikochi/Shirahone Onsen/Norikura from Matsumoto, please board a train replacement shuttle bus from Matsumoto station (Alps exit) and get off at Nagisa station, then change to a train bound for Shin-Shimashima station. Conversely, when travelling back to Matsumoto, please get off the train at Nagisa station and change to a bus bound for Matsumoto station. 

 

Timetable for shuttle bus >

See how to board a train replacement bus (Youtube) >

 

We apologize for the inconvenience. Thank you for your understanding.

————————————————————————

 

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

(※) = รถบัสที่ออกเดินทางจาก Shin-Shimashima station เวลา 12:50 น.และ 14:10 น. เป็นรถบัสที่วิ่งไปโนริคุระ โปรดลงรถบัสที่ K-20 Sawando Bus Terminal เพื่อต่อรถบัสไปคามิโคจิ สามารถดูตารางเวลารถบัสจาก Sawando ไป Kamikochiได้ที่นี่

 

(R) = รถบัสรอบที่ต้องจองล่วงหน้า จากท่ารถบัสมัตสึโมโต้ จะมีรถบัสเที่ยวพิเศษ (National Park Liner) วิ่งตรงไปคามิโคจิโดยไม่ต้องรถต่อได้แก่รอบ 5:30 น.และ 10:15 น. ซึ่งจำเป็นต้องจองที่นั่งล่วงหน้า สามารถจองและซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ JapanBusOnline.com หรือที่ท่ารถบัสมัตสึโมโต้

 

(NR) = รถบัสรอบที่ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ สามารถซื้อตั๋วขาเดียวได้ที่ท่ารถบัสมัตสึโมโต้หรือสถานี JR Matsumoto

 

โปรดอ่าน!

– รถบัสไปคามิโคจิจากชินชิมะชิมะและมัตสึโมโต้ยังคงใช้ระบบเดิม คือ ซื้อตั๋วและเข้าคิวขึ้นรถตามลำดับก่อนหน้าโดยไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ สามารถซื้อตั๋วได้ที่ท่ารถบัสมัตสึโมโต้และสถานีรถไฟ JR มัตสึโมโต้

– รถบัสขาไปคามิโคจิจากชินชิมะชิมะและมัตสึโมโต้ กรณีที่ลงกลางทางเช่นที่ป้าย K-28 Taisho Pond จะทำให้ตั๋วใบนั้นเป็นโมฆะ หากต้องการขึ้นรถต่อไปลงปลายทางที่ท่ารถบัสคามิโคจิ ต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มเติม 430 เยน อย่างไรก็ตาม หากท่านมีตั๋วขากลับหรือพาสรถบัสที่ครอบคลุมรถบัสสายนี้ สามารถขึ้นรถต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารเพิ่มเติม

ขากลับ

ไปมัตสึโมโต้ 17 เมษายน – 15 พฤศจิกายน 2021
ตารางเวลา
แผนที่
【จอง/ซื้อตั๋วล่วงหน้า】
【รถบัส】K-30 Kamikochi Bus Terminal
【รถบัส】K-26 Nakanoyu
【รถบัส】K-20 Sawando Bus Terminal
【รถบัส】K-17 Oyako-daki
【รถบัส】K-01 Shin-shimashima Station (ถึง)
ต่อรถไฟ
【รถไฟ】AK-14 Shin-shimashima Station (ออก)
【รถไฟ】AK-01 Matsumoto Station
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
7:50
9:30
10:40
11:30
12:40
13:20
14:05
14:40
15:15
16:00
16:40
17:30
8:03
9:43
10:53
11:43
12:53
13:33
14:18
14:53
15:28
16:13
16:53
17:43
8:15
9:55
11:05
11:55
13:05
13:45
14:30
15:05
15:40
16:25
17:05
17:55
8:23
10:03
11:13
12:03
13:13
13:53
14:38
15:13
15:48
16:33
17:13
18:03
8:55
10:35
11:45
12:35
13:45
14:25
15:10
15:45
16:20
17:05
17:45
18:35
9:22
10:53
12:07
12:48
14:06
14:45
15:25
16:04
16:43
17:22
18:00
18:39
9:52
11:22
12:36
13:17
14:36
15:15
15:55
16:34
17:13
17:52
18:30
19:09

IMPORTANT ANNOUNCEMENT—————————

Due to the damage to Tagawa bridge caused by heavy rainfalls during 8/14-15, the train service between Matsumoto station and Nagisa station is suspended until further notice. Until the train resume its normal service, train replacement bus services will operate between Matsumoto station and Nagisa station.

 

For those travelling to Kamikochi/Shirahone Onsen/Norikura from Matsumoto, please board a train replacement shuttle bus from Matsumoto station (Alps exit) and get off at Nagisa station, then change to a train bound for Shin-Shimashima station. Conversely, when travelling back to Matsumoto, please get off the train at Nagisa station and change to a bus bound for Matsumoto station. 

 

Timetable for shuttle bus >

See how to board a train replacement bus (Youtube) >

 

We apologize for the inconvenience. Thank you for your understanding.

————————————————————————

 

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

(R) = รถบัสที่ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า

ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2020 เป็นต้นไป รถบัสขากลับจากคามิโคจิ ไปชินชิมะชิมะ มัตสึโมโต้ โนริคุระและชิราโฮเนะออนเซ็น จะเปลี่ยนเป็นระบบจองที่นั่งล่วงหน้าทั้งหมด ตามรายละเอียดดังนี้

 

1. การจองตั๋ว

– สามารถจองตั๋วและซื้อตั๋วได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ จองออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ japanbusonline.com และทางช่องขายตั๋วที่ท่ารถบัสคามิโคจิ

– เมื่อท่านจองตั๋ว สามารถเลือกป้ายที่ต้องการขึ้นและลงได้ สามารถเลือกขึ้นระหว่างทางจากป้าย K-28 Taisho Pond หรือK-29 Imperial Hotel ได้ด้วย

– กรณีที่ท่านจองและซื้อตั๋วออนไลน์ ให้ท่านพิมพ์ e-ticket หรือแสดง e-ticket จากมือถือให้คนขับดูตอนขึ้นรถ

 

2. ระยะเวลาการจอง

– สามารถทำการจองได้ตั้งแต่ก่อนวันที่ขึ้นรถได้ล่วงหน้า 1 เดือน และระบบจะปิดรับจอง 15 นาทีก่อนเวลารถบัสออกจากท่ารถบัสคามิโคจิ

– กรณีที่ระบบปิดการจองไปแล้ว (เหลือไม่ถึง 15 นาทีก่อนเวลารถออก) ให้ไปสอบถามที่ช่องขายตั๋วที่ท่ารถบัสคามิโคจิ หากยังมีที่นั่งเหลือก็สามารถขึ้นรถได้ โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นคนแนะนำท่านเอง

 

3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง

– สามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้ภายใน 15 นาทีก่อนเวลารถออก

– สำหรับผู้ที่จองผ่านเว็บไซต์ japanbusonline.com สามารถล็อกอินเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตนเอง

– สำหรับผู้ที่จองและซื้อตั๋วที่ท่ารถบัสคามิโคจิ ให้ติดต่อที่ช่องขายตั๋วโดยตรง

 

4. สำหรับผู้ที่มีพาสรถบัสประเภทต่างๆ

– ผู้ที่มีพาส 2 Day Free Passport, 4-Day Alps WIDE Passport หรือ Alps Crossing Ticket (Kamikochi-type) ให้ท่านแสดงพาสที่ช่องขายตั๋วที่ท่ารถบัสคามิโคจิ และแจ้งเที่ยวรถและป้ายที่ท่านต้องการขึ้น-ลงกับเจ้าหน้าที่ได้เลย เจ้าหน้าที่จะทำการจองที่นั่งให้กับท่านเอง (เนื่องจากรถบัสสายนี้รวมอยู่ในพาสแล้ว จึงไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มเติมอีก)

 

5. ตั๋วโดยสารแบบไปกลับและบัตรคิว (เซริเค็ง)

– ตั้งแต่ปี 2020 จะยกเลิกระบบบัตรคิวและตั๋วโดยสารแบบไปกลับ เหลือเพียงตั๋วแบบขาเดียวเท่านั้น

 

6. ชานชาลารถบัสที่ท่ารถบัสคามิโคจิ

– ชานชาลาหมายเลข 4: ไปชินชิมะชิมะ / มัตสึโมโต้

– ชานชาลาหมายเลข 6: ไปโนริคุระ / ชิราโฮเนะออนเซ็น

พาสรถบัสแนะนำ

รถบัสเส้นทางนี้อยู่ในขอบเขตการใช้งานของพาสรถบัสด้านล่าง

โรงแรมที่พักแนะนำ
คามิโคจิ
KAMIKOCHI LEMEIESTA HOTEL

พักแบบมีสไตล์ในรีสอร์ทหรูกลางเทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น

มัตสึโมโต้
HOTEL SHOHO

หนึ่งใน 100 โรงแรมและเรียวกังที่ดีที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญ และเป็นหนึ่งในเรียวกัง 5 ดาวในจังหวัดนากาโนะ ปลดปล่อยตัวเองไปกับออนเซ็นและวิวตระการตาของเจแปนแอลป์

มัตสึโมโต้
HOTEL BUENA VISTA

โรงแรมแลนด์มาร์คเมืองมัตสึโมโต้ ระดับพรีเมี่ยมสุดหรูพร้อมทิวทัศน์ของเจแปนแอลป์

มัตสึโมโต้
ALPICO PLAZA HOTEL

ที่พักสะดวกสบายและเดินทางสะดวก เหมาะที่จะใช้เป็นเบสในการท่องเที่ยวในนากาโนะ

มัตสึโมโต้
Ace Inn Matsumoto

ที่พักสะดวกสบายและราคาไม่แพงใกล้สถานีที่สุด