รถบัสด่วน นากาโนะ

โนซาวะออนเซ็น

นากาโนะ

ตารางเวลา
19 ธันวาคม 2020 - 28 มีนาคม 2021 (ให้บริการเฉพาะในฤดูหนาว)

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
Service Date
Nozawa Onsen (dep.)
Nagano Station East Exit (arr.)
daily
daily
9:40
16:00
11:00
17:20

ขากลับ

ไปโนซาวะออนเซ็น
ตารางเวลา
Service Date
Nagano Station East Exit (dep.)
Nozawa Onsen (arr.)
daily
daily
7:50
14:10
9:10
15:30

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

รถบัสไปโนะซาวะออนเซ็นออกจากป้ายรถบัสหมายเลข 24

 

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินรถ เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถดูอัพเดตล่าสุดได้ที่นี่