รถบัสด่วน นากาโนะ

โนซาวะออนเซ็น

นากาโนะ

ตารางเวลา
19 ธันวาคม 2020 - 28 มีนาคม 2021