รถบัสด่วน นากาโนะ

โนซาวะออนเซ็น

นากาโนะ

ตารางเวลา
17 ธันวาคม 2022 - 26 มีนาคม 2023 (ให้บริการเฉพาะในฤดูหนาว)

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
-

ขากลับ

ไปโนซาวะออนเซ็น
ตารางเวลา
-

รถบัสไปโนะซาวะออนเซ็นออกจากป้ายรถบัสหมายเลข 24