รถบัสด่วน สุวะ

ชินจูกุ

สุวะ

ขาไป

ไปสุวะ
ตารางเวลา
แผนที่
Shinjuku Expressway Bus Terminal (dep.)
Chino Sta. (arr.)
Kamisuwa Sta. (arr.)
Shimosuwa (arr.)
Okaya Sta. (arr.)
7:25
8:25
9:25
10:25
11:25
12:25
13:25
14:25
15:25
16:25
17:15
17:45
18:25
19:05
19:35
20:15
20:55
22:05
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
20:48
||
||
||
23:18
||
||
10:27
11:27
12:27
◆14:00
14:27
15:27
◆17:00
17:27
18:27
19:27
20:17
21:27
22:40
22:37
23:57
1:07
10:38
11:38
12:38
◆13:50
14:38
15:38
◆16:50
17:38
18:38
19:38
20:28
21:38
22:30
22:48
0:08
1:18
10:50
11:50
12:50
◆13:37
14:50
15:50
◆16:37
17:50
18:50
19:50
20:40
21:50
22:17
23:00
0:20
1:30

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(◆)= รถบัสรอบนี้จะแวะจอดสถานีโอคายะ (Okaya sta.) ชิโมะสุวะ (Shimosuwa)ตามลำดับ และสิ้นสุดการให้บริการที่สถานีคามิสุวะ (Kamisuwa sta.)

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เราจึงทำการลดจำนวนรอบรถบัสในบางเส้นทาง สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

ขากลับ

ไปชินจูกุ
ตารางเวลา
แผนที่
Okaya Sta. (dep.)
Shimosuwa (dep.)
Kamisuwa Sta. (dep.)
Chino Sta. (dep.)
Shinjuku Sta. (west exit) (arr.)
Shinjuku Expressway Bus Terminal (arr.)
◆4:46
5:30
6:20
7:00
8:10
8:40
9:10
10:20
◆12:06
13:00
13:50
14:30
15:30
◆17:16
18:00
19:00
◆4:31
5:44
6:34
7:14
8:24
8:54
9:24
10:34
◆11:51
13:14
14:04
14:44
15:44
◆17:01
18:14
19:14
◆4:20
5:56
6:46
7:26
8:36
9:06
9:36
10:46
◆11:40
13:26
14:16
14:56
15:56
◆16:50
18:26
19:26
||
||
||
||
7:55
||
||
9:05
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
11:58
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
8:05
9:05
9:55
10:35
11:05
11:45
12:15
12:45
13:55
15:25
16:35
17:25
18:05
19:05
20:35
21:35
22:35

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(◆)= รถบัสรอบนี้เริ่มออกเดินทางจากป้ายสถานีคามิสุวะ (Kamisuwa sta.) ชิโมะสุวะ (Shimosuwa)และสถานีโอคายะ (Okaya sta.)ตามลำดับ ก่อนวิ่งให้บริการต่อไปชินจูกุ

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เราจึงทำการลดจำนวนรอบรถบัสในบางเส้นทาง สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่