รถบัสธรรมดา โอกิซาว่า

ชินาโนะโอมาจิ

โอกิซาว่า

ขาไป

ไปโอกิซาว่า 15 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2021
ตารางเวลา
วันเดินรถ
Shinano Omachi Station
Omachi Onsenkyo
Ogizawa Station
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
5:35
6:15
7:10
8:00
8:30
9:00
10:30
11:15
12:20
13:20
13:50
14:20
15:15
16:25
17:10
5:48
6:28
7:23
8:13
8:43
9:13
10:43
11:28
12:33
13:33
14:03
14:33
15:28
16:38
17:23
6:15
6:55
7:50
8:40
9:10
9:40
11:10
11:55
13:00
14:00
14:30
15:00
15:55
17:05
17:50
content_tateyama_kurobe-2

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

(△) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 3 พ.ย.

(◎) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 1-4 พ.ค. / วันที่ 22-24 ก.ค. /วันที่ 7, 12-15 ส.ค. / วันที่ 18, 29, 23-25 ก.ย.

(■) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 31 พ.ค. / 10 ก.ค. – 31 ส.ค. / วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่าง 1 ก.ย. – 3 พ.ย.

 

ขากลับ

ไปชินาโนะโอมาจิ 15 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2021
ตารางเวลา
วันเดินรถ
Ogizawa Station
Omachi Onsenkyo
Shinano Omachi Station
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:05
7:55
8:55
9:30
9:55
11:30
12:30
13:30
14:10
14:35
15:10
15:35
16:10
16:35
17:05
17:55
7:20
7:20
8:10
9:10
9:45
10:10
11:45
12:45
13:45
14:25
14:50
15:25
15:50
16:25
16:50
17:20
18:10
7:40
7:40
8:30
9:30
10:05
10:30
12:05
13:05
14:05
14:45
15:10
15:45
16:10
16:45
17:10
17:40
18:30
content_tateyama_kurobe-2

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

(△) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 3 พ.ย.

(▲) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 4-30 พ.ย.

(■) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 31 พ.ค. / 10 ก.ค. – 31 ส.ค. / วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่าง 1 ก.ย. – 3 พ.ย.