น้ำตกเซ็นโกโระ (Zengoro Falls)

สัมผัสถึงพลังธรรมชาติของน้ำตกตรงหน้าและสูดอากาศอันบริสุทธิ์บนเขา

จากจุดชมวิวสามารถชมทิวทัศน์อันน่าตื่นใจของน้ำตกเซ็นโกโระ (Zengoro Falls) ซึ่งมีความสูงกว่า 21.5 เมตร โดยมีภูเขาโนริคุระเป็นฉากหลัง หากโชคดีคุณอาจจะได้เห็นรุ้งกินน้ำซึ่งเกิดจากการหักเหของแสงในยามเช้าพาดผ่านน้ำตกด้วย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเทรกกิ้งแนะนำให้เดินทางในช่วงระหว่างเดือนปลายเดือนเมษายนจนถึงต้นพฤศจิกายน ส่วนในฤดูหนาวคุณสามารถเดินเทรกบนหิมะเพื่อไปชมน้ำตกเซ็นโกโระที่แข็งเป็นน้ำแข็งได้อีกด้วย

ที่อยู่

Azumi, Matsumoto, Nagano Prefecture 390-1520 (Norikura Highlands)

การเดินทาง

จากมัตสึโมโต้:
จากสถานีชินชิมะชิมะนั่งรถบัสไปศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโนริคุระโคเก็ง ลงที่ป้าย N-32 Suzuran-bashi และเดินเทรกอีก 15 นาที

 

จากศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโนริคุระโคเก็ง (เฉพาะช่วง 1 ก.ค. – 31 ต.ค.):
นั่งรถบัสไปยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ) ลงที่ป้าย N-32 Suzuran-bashi และเดินเทรกอีก 15 นาที

(ในฤดูหนาวสามารถเทรกบนหิมะไปดูน้ำตกแข็งเป็นน้ำแข็งได้ ซึ่งใช้เวลาเดินเทรกนานกว่าในฤดูอื่น)