รถบัสธรรมดา ที่ราบสูงโนริคุระ

มัตสึโมโต้

ที่ราบสูงโนริคุระ

ตารางเวลา
[ ฤดูร้อน ]
17 เมษายน – 15 พฤศจิกายน 2024

ขาไป

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
【รถไฟ】AK-01 Matsumoto Station (ออก)
【รถไฟ】AK-14 Shin-shimashima Station (ถึง)
ต่อรถ
【รถบัส】K-01 Shin-shimashima Station (ออก)
【รถบัส】K-17 Oyako-daki
【รถบัส】K-20 Sawando Bus Terminal
【รถบัส】N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center
【รถบัส】N-31 Ski Resort
【รถบัส】N-33 Kyukamura
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:15
10:10
12:09
13:29
14:46
16:44
7:49
10:40
12:39
13:59
15:17
17:15
■6:05
8:05
10:50
12:50
14:10
15:30
17:25
6:35
8:35
11:20
13:20
14:40
16:00
17:55
||
8:43
11:28
13:28
14:48
16:08
||
6:52
9:08
11:53
13:53
15:13
16:33
18:12
6:53
9:09
11:54
13:54
15:14
16:34
18:13
9:14
11:59
13:59
15:19
16:39

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(■) = สามารถขึ้นรถบัสตรง (National Park Liner) ที่ออกจากท่ารถบัสมัตสึโมโต้เวลา 5:30 น. มาลงที่สถานีชินชิมะชิมะ แล้วต่อรถบัสไปโนริคุระเวลา 6:05 น.ได้

 

หมายเหตุ: วันที่ 25 สิงหาคมจะมีการจัดงาน Norikura Hill Climb 2024  อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเดินรถได้

ขากลับ

ไปมัตสึโมโต้
ตารางเวลา
【ตารางเดินรถ】
【รถบัส】N-33 Kyukamura
【รถบัส】N-31 Ski Resort
【รถบัส】N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center
【รถบัส】K-20 Sawando Bus Terminal
【รถบัส】K-17 Oyako-daki
【รถบัส】K-01 Shin-shimashima Station (ถึง)
ต่อรถ
【รถไฟ】AK-14 Shin-shimashima Station (ออก)
【รถไฟ】AK-01 Matsumoto Station (ถึง)
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
9:22
12:07
14:07
16:00
17:00
7:24
9:27
12:12
14:12
16:05
17:05
18:30
7:25
9:28
12:13
14:13
16:06
17:06
18:31
7:48
9:51
12:36
14:36
16:29
||
||
7:56
9:59
12:44
14:44
16:37
17:21
18:46
8:28
10:31
13:16
15:16
17:09
17:53
19:18
8:40
10:53
13:27
15:25
17:22
18:00
19:25
9:10
11:22
13:56
15:55
17:52
18:30
19:54

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

หมายเหตุ: วันที่ 25 สิงหาคมจะมีการจัดงาน Norikura Hill Climb 2024  อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเดินรถได้

ตารางเวลา
[ ฤดูหนาว ]
16 พฤศจิกายน 2023 – 16 เมษายน 2024

ขาไป

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
【รถไฟ】AK-01 Matsumoto Station (ออก)
【รถไฟ】AK-14 Shin-shimashima Station (ถึง)
ต่อรถบัส
【รถบัส】K-01 Shin-shimashima Station (ออก)
【รถบัส】K-17 Oyako-daki
【รถบัส】N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center
【รถบัส】N-31 Ski Resort
【รถบัส】N-33 Kyukamura
【รถบัส】R-26 Awanoyu
【รถบัส】R-25 Shirahone Onsen
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:15
8:02
10:10
12:09
13:29
13:29
14:46
16:44
7:49
8:32
10:40
12:39
13:59
13:59
15:17
17:15
8:05
8:45
10:50
12:50
14:10
14:10
15:30
17:25
8:35
9:15
11:20
13:20
14:40
14:40
16:00
17:55
||
9:32
11:37
13:37
14:57
||
16:17
18:12
||
9:33
11:38
13:38
14:58
||
16:18
||
■9:38
■11:43
■13:43
■15:03
||
■16:23
8:58
15:03
9:23
15:28

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(■) = ระยะทางระหว่างป้าย N-31 Ski Resort และ N-33 Kyukamura จะวิ่งให้บริการเฉพาะระหว่าง 16 ธ.ค. 2023 – 16 เม.ย. 2024

ขากลับ

ไปมัตสึโมโต้
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
【รถบัส】R-25 Shirahone Onsen
【รถบัส】R-26 Awanoyu
【รถบัส】N-33 Kyukamura
【รถบัส】N-31 Ski Resort
【รถบัส】N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center
【รถบัส】K-21 Sawando Ashiyu Park (Foot Hot Spring)
【รถบัส】K-18 Sawando Ohashi
【รถบัส】K-17 Oyako-daki
【รถบัส】K-01 Shin-shimashima Station (ถึง)
ต่อรถไฟ
【รถไฟ】AK-14 Shin-shimashima Station (ออก)
【รถไฟ】AK-01 Matsumoto Station (ถึง)
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
9:55
15:50
10:00
15:55
■10:00
||
■12:00
■14:00
■15:20
||
7:24
10:05
||
12:05
14:05
15:25
||
7:25
10:16
||
12:16
14:16
15:36
||
18:23
7:48
||
10:28
||
||
||
16:23
||
7:51
||
10:31
||
||
||
16:26
||
7:56
10:31
10:36
12:31
14:31
15:51
16:31
18:38
8:28
11:03
11:13
13:03
15:03
16:23
17:28
19:10
8:42
11:28
11:28
13:27
15:25
16:43
17:22
19:25
9:12
11:57
11:57
13:56
15:55
17:13
17:52
19:54

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(■) = ระยะทางระหว่างป้าย N-31 Ski Resort และ N-33 Kyukamura จะวิ่งให้บริการเฉพาะระหว่าง 16 ธ.ค. 2023 – 16 เม.ย. 2024

พาสรถบัสแนะนำ

รถบัสเส้นทางนี้อยู่ในขอบเขตการใช้งานของพาสรถบัสด้านล่าง

โรงแรมที่พักแนะนำ
มัตสึโมโต้
HOTEL SHOHO

หนึ่งใน 100 โรงแรมและเรียวกังที่ดีที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญ และเป็นหนึ่งในเรียวกัง 5 ดาวในจังหวัดนากาโนะ ปลดปล่อยตัวเองไปกับออนเซ็นและวิวตระการตาของเจแปนแอลป์

มัตสึโมโต้
HOTEL BUENA VISTA

โรงแรมแลนด์มาร์คเมืองมัตสึโมโต้ ระดับพรีเมี่ยมสุดหรูพร้อมทิวทัศน์ของเจแปนแอลป์

มัตสึโมโต้
ALPICO PLAZA HOTEL

ที่พักสะดวกสบายและเดินทางสะดวก เหมาะที่จะใช้เป็นเบสในการท่องเที่ยวในนากาโนะ

มัตสึโมโต้
Ace Inn Matsumoto

ที่พักสะดวกสบายและราคาไม่แพงใกล้สถานีที่สุด