รถบัสธรรมดา ยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)

ที่ราบสูงโนริคุระ

ยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)

ตารางเวลา
[ A ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)
ตารางเวลา
แผนที่

N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center
N-33 Kyukamura
N-41 Elevation 2716m
N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
■7:00
8:00
10:00
12:00
14:00
15:30
■7:06
8:06
10:06
12:06
14:06
15:36
■7:49
8:49
10:49
12:49
14:49
16:19
■7:50
8:50
10:50
12:50
14:50
16:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น
(■) = รถบัสรอบนี้ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
ตารางเวลา
แผนที่

N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center
■8:05
9:05
11:05
13:05
15:05
16:30
■8:55
9:55
11:55
13:55
15:55
17:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น
(■) = รถบัสรอบนี้ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางเวลา
[ B ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)
ตารางเวลา
แผนที่

N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center
N-33 Kyukamura
N-41 Elevation 2716m
N-42 Mt. Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
8:00
11:00
14:00
8:06
11:06
14:06
7:49
11:49
14:49
8:50
11:50
14:50

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
ตารางเวลา
แผนที่

N-42 Mt. Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center
9:05
12:05
15:05
9:55
12:55
15:55

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ตารางเวลา
[ C ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)
ตารางเวลา
แผนที่

N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center
N-33 Kyukamura
N-41 Elevation 2716m
N-42 Mt. Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
■6:10
7:00
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:30
■6:16
7:06
8:06
9:06
9:36
10:06
11:06
12:06
13:06
14:06
15:36
■6:59
7:49
8:49
9:49
9:49
10:49
11:49
12:49
13:49
14:49
16:19
■7:00
7:50
8:50
9:50
10:20
10:50
11:50
12:50
13:50
14:50
16:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น
(■) = รถบัสรอบนี้ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
ตารางเวลา
แผนที่

N-42 Mt. Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center
■7:10
8:05
9:05
10:05
11:05
12:05
13:05
14:05
15:05
16:05
16:30
■8:00
8:55
9:55
10:55
11:55
12:55
13:55
14:55
15:55
16:55
17:20

(■) = รถบัสรอบนี้ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางเวลา
[ D ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)
ตารางเวลา

N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center
N-33 Kyukamura
N-41 Elevation 2716m
N-42 Mt. Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
■6:10
8:00
10:00
12:00
14:00
15:30
■6:16
8:06
10:06
12:06
14:06
15:36
■6:59
8:49
10:49
12:49
14:49
16:19
■7:00
8:50
10:50
12:50
14:50
16:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น
(■) = รถบัสรอบนี้ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
ตารางเวลา

N-42 Mt. Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center
■7:10
9:05
11:05
13:05
15:05
16:30
■8:00
9:55
11:55
13:55
15:55
17:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น
(■) = รถบัสรอบนี้ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางเวลา
[ E ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)
ตารางเวลา

N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center
N-33 Kyukamura
N-41 Elevation 2716m
N-42 Mt. Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
7:00
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:30
7:06
8:06
9:06
9:36
10:06
11:06
12:06
13:06
14:06
15:36
7:49
8:49
9:49
10:19
10:49
11:49
12:49
13:49
14:49
16:19
7:50
8:50
9:50
10:20
10:50
11:50
12:50
13:50
14:50
16:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
ตารางเวลา

N-42 Mt. Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center
8:05
9:05
10:05
11:05
12:05
13:05
14:05
15:05
16:05
16:30
8:55
9:55
10:55
11:55
12:55
13:55
14:55
15:55
16:55
17:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ตารางเวลา
[ F ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)
ตารางเวลา

N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center
N-33 Kyukamura
N-41 Elevation 2716m
N-42 Mt. Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
■7:00
8:00
10:00
12:00
14:00
15:30
■7:06
8:06
10:06
12:06
14:06
15:36
■7:49
8:49
10:49
12:49
14:49
16:19
■7:50
8:50
10:50
12:50
14:50
16:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น
(■) = รถบัสรอบนี้ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
ตารางเวลา

N-42 Mt. Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center
■8:05
9:05
11:05
13:05
15:05
16:30
■8:55
9:55
11:55
13:55
15:55
17:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น
(■) = รถบัสรอบนี้ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

พาสรถบัสแนะนำ

รถบัสเส้นทางนี้อยู่ในขอบเขตการใช้งานของพาสรถบัสด้านล่าง

โรงแรมที่พักแนะนำ
มัตสึโมโต้
HOTEL SHOHO

หนึ่งใน 100 โรงแรมและเรียวกังที่ดีที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญ และเป็นหนึ่งในเรียวกัง 5 ดาวในจังหวัดนากาโนะ ปลดปล่อยตัวเองไปกับออนเซ็นและวิวตระการตาของเจแปนแอลป์

มัตสึโมโต้
HOTEL BUENA VISTA

โรงแรมแลนด์มาร์คเมืองมัตสึโมโต้ ระดับพรีเมี่ยมสุดหรูพร้อมทิวทัศน์ของเจแปนแอลป์

มัตสึโมโต้
ALPICO PLAZA HOTEL

ที่พักสะดวกสบายและเดินทางสะดวก เหมาะที่จะใช้เป็นเบสในการท่องเที่ยวในนากาโนะ

มัตสึโมโต้
Ace Inn Matsumoto

ที่พักสะดวกสบายและราคาไม่แพงใกล้สถานีที่สุด