รถบัสด่วน ฮาคุบะ

สนามบินฮาเนดะ

ฮาคุบะ

ขาไป

ไปฮาคุบะ งดให้บริการในฤดูหนาวปีนี้ (2020-2021)
ตารางเวลา
แผนที่

ขากลับ

ไปสนามบินฮาเนดะ งดให้บริการในฤดูหนาวปีนี้ (2020-2021)
ตารางเวลา
แผนที่