รถบัสด่วน ฮาคุบะ

สนามบินฮาเนดะ

ฮาคุบะ

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
แผนที่
ตารางเดินรถ
Haneda Airport Terminal 3 (ออก)
Goryu Escal Plaza (ถึง)
Hakuba Goryu (ถึง)
Hakuba Station (ถึง)
Hakuba Happo Bus Terminal (ถึง)
2023/12/23 - 2024/3/9
7:40
12:58
13:03
13:10
13:15

รถบัสจากสนามบินฮาเนดะไปฮาคุบะจะให้บริการวันที่ 23 ธ.ค. 2023 ถึง 9 มี.ค. 2024

 

สามารถจองรถบัสออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป

ขากลับ

ไปสนามบินฮาเนดะ
ตารางเวลา
แผนที่
ตารางเดินรถ
Hakuba Happo Bus Terminal (ออก)
Hakuba Station (ออก)
Hakuba Goryu (ออก)
Goryu Escal Plaza (ออก)
Haneda Airport Terminal 2 (ถึง)
Haneda Airport Terminal 1 (ถึง)
Haneda Airport Terminal 3 (ถึง)
2023/12/24 - 2024/3/10
10:40
10:45
10:52
10:57
16:15
16:20
16:27

รถบัสจากฮาคุบะไปสนามบินฮาเนดะจะให้บริการวันที่ 24 ธ.ค. 2023 ถึง 10 มี.ค. 2024

 

สามารถจองรถบัสออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป