รถบัสด่วน ฮาคุบะ

สนามบินฮาเนดะ

ฮาคุบะ

Outward

To ฮาคุบะ
[ สนามบินฮาเนดะ → ฮาคุบะ ]
Timetable
MAP
Haneda Airport Internatinal Terminal (dep.)
Hakuba Goryu (arr.)
Hakuba Station (arr.)
Hakuba Happo Bus Terminal (arr.)
7:40
12:58
13:05
13:10

ระยะเวลาให้บริการ: 21 ธ.ค. 2019 – 14 มี.ค. 2020 (ยกเว้นระหว่าง 28 ธ.ค. – 3 ม.ค.)

Homeward

To สนามบินฮาเนดะ
[ ฮาคุบะ → สนามบินฮาเนดะ ]
Timetable
MAP
Hakuba Happo Bus Terminal (dep.)
Hakuba Station (dep.)
Hakuba Goryu (dep.)
Haneda Airport Terminal 2 (arr.)
Haneda Airport Terminal 1 (arr.)
Haneda Airport International Terminal (arr.)
10:40
10:45
10:52
16:05
16:10
16:17

ระยะเวลาให้บริการ: 22 ธ.ค. 2019 – 15 มี.ค. 2020 (ยกเว้นระหว่าง 29 ธ.ค. – 4 ม.ค.)