รถบัสด่วน ฮาคุบะ

มัตสึโมโต้

ฮาคุบะ

Outward

To ฮาคุบะ
[ มัตสึโมโต้ → ฮาคุบะ ]
14 ธ.ค. 2019 - 15 มี.ค. 2020 (วิ่งเฉพาะฤดูหนาว)
Timetable
Matsumoto Bus Terminal (dep.)
Matsumoto Interchange (dep.)
-
Goryu Escal Plaza (arr.)
Hakuba Goryu (arr.)
Hakuba Sta. (arr.)
Hakuba Happo Bus Terminal (arr.)
7:00
7:10
8:51
8:56
9:01
9:06

Homeward

To มัตสึโมโต้
[ ฮาคุบะ → มัตสึโมโต้ ]
14 ธ.ค. 2019 - 15 มี.ค. 2020 (วิ่งเฉพาะฤดูหนาว)
Timetable
Hakuba Happo Bus Terminal (dep.)
Hakuba Sta. (dep.)
Hakuba Goryu (dep.)
Goryu Escal Plaza (dep.)
-
Matsumoto Interchange (arr.)
Matsumoto Bus Terminal (arr.)
16:00
16:05
16:10
16:15
17:56
18:06