รถบัสด่วน ฮาคุบะ

มัตสึโมโต้

ฮาคุบะ

ขาไป

ไปฮาคุบะ 17 มกราคม 2024 - 14 กุมภาพันธ์ 2024 (รถบัสสายนี้ให้บริการเฉพาะในฤดูหนาว)
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Matsumoto Castle (City Hall) (ออก)
Matsumoto City Museum (Daimyo-cho) (ออก)
Matsumoto Bus Terminal (ออก)
Hakuba Goryu (ถึง)
Hakuba Station (ถึง)
Hakuba Happo Bus Terminal (ถึง)
ทุกวัน (2024/1/17-2024/2/14)
20:30
22:20
22:25
22:30

ขากลับ

ไปมัตสึโมโต้ 17 มกราคม 2024 - 14 กุมภาพันธ์ 2024 (รถบัสสายนี้ให้บริการเฉพาะในฤดูหนาว)
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Hakuba Happo Bus Terminal (ออก)
Hakuba Station (ออก)
Hakuba Goryu (ออก)
Matsumoto Bus Terminal (ถึง)
Matsumoto City Museum (Daimyo-cho) (ถึง)
Matsumoto Castle (City Hall)(ถึง)
ทุกวัน (2024/1/17-2024/2/14)
13:00
13:05
13:10
15:00
15:05
15:10