รถบัสด่วน ฮาคุบะ

มัตสึโมโต้

ฮาคุบะ

ขาไป

ไปฮาคุบะ งดให้บริการชั่วคราวในฤดูหนาวปีนี้ (2020-2021)
ตารางเวลา


ขากลับ

ไปมัตสึโมโต้ งดให้บริการชั่วคราวในฤดูหนาวปีนี้ (2020-2021)
ตารางเวลา